သမုိင္းတြင္ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံး

ညီလာခံျပင္ပတြင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးစကားေျပာဆိုေနေသာ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

၂၁ရာစုပင္လုံညီ လာခံ ပထမအစည္းအေ၀းသည္ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္ မႈအခ်ဳိ႕အၾကား ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။


ဒီမုိကေရစီအစုိးရသစ္လက္ ထက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအစ ျပဳျခင္းအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေလးရက္ ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၁ရာစုပင္ လုံသည္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ မတူညီသည့္ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရွိသည့္ အင္အားႀကီးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္အစည္းအေ၀း၌ သေဘာထားအျမင္တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံပုိင္႐ုပ္သံမ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

‘‘တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္တာ ေအာင္ျမင္မႈအႀကီးမားဆုံးတစ္ခု က ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ဒါမ်ဳိးမရွိခဲ့ ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက NCA လက္ မွတ္မေရးထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ  တက္ေရာက္လာၿပီးေတာ့ UNFC ေခါင္းေဆာင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္္ႀကီးအင္ ဘန္လ စကားလာေျပာတယ္ဆုိ တာ ေရွ႕ဆက္အလားအလာ ေကာင္းတဲ့ တံခါးကုိ က်ယ္က်ယ္ ဖြင့္လုိက္တဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕မွ စုိင္း ေက်ာ္ၫြန္႔က သုံးသပ္သည္။

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္၍ ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန္႔မခြဲျခားဘဲ ၿဗိ တိသွ်တုိ႔ထံမွ လြတ္လပ္္ေရးရရွိရန္ ၁၉၄၇တြင္ ပင္လုံအစည္းအေ၀းက်င္းပၿပီး ႏွစ္ ၇၀ခန္႔အၾကာ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏သမီး  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္၍  စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းစုံ၊ လူေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ အေျဖရွာရန္ႀကိဳး ပမ္းသည့္ သမုိင္း၀င္ညီလာခံျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ဖြင့္ပြဲတက္ေရာက္အၿပီးတြင္ ‘၀’အဖြဲ႕ျပန္သြားေသာ္လည္း ညီလာခံမွာ ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

‘‘ကၽြန္မတုိ႔ အားလုံးေမွ်ာ္မွန္း တဲ့ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြအား လုံး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရင္းရင္းႏွီး ႏွီးတန္းတူရည္တူ စုေပါင္းေဆြး ေႏြးညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာႏုိင္ေစမယ့္ ၂၀ရာစုပင္လုံညီလာခံနဲ႔တူညီတဲ့ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံတစ္ခု က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ အထူးပဲလုိအပ္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒါဟာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီး စတင္ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ေနာက္ခံအေတြးအေခၚေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔အစုိးရရဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဒီညီလာခံစတင္က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေလးလ ၉ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ေျပာၾကားသည္။

၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံ ေလး ရက္တာအစည္းအေ၀းတြင္ အစုိး ရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စား လွယ္၊ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူ မ်ားအစုအဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕မွ ၇၅၀ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ တက္ေရာက္သူ ၇၂ဦး က သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအ သီးသီး၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား ကို ဆယ္မိနစ္စီ စာတမ္းဖတ္ၾကား  တင္ျပခဲ့သည္။ အဆုိပါသေဘာထားအျမင္၊ အယူအဆ၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပသည့္ ၁၀မိနစ္သည္ မည္မွ်အေရးႀကီး ေၾကာင္း ညီလာခံက်င္းပေရးပူး တြဲေကာ္မတီ၀င္ေဒါက္တာဆ လုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသည္။

‘‘ဆယ္မိနစ္စကားေျပာဖုိ႔အ တြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေစာင့္ရ တယ္။ သကၠရာဇ္အေနနဲ႔ ဒီလိုအ ခြင့္အေရးမ်ိဳးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ေနရတယ္။ ဒီလိုအခြင့္အ ေရးမရလို႔ ေတာထဲေတာင္ထဲ၊ တိုက္ပဲြထဲမွာ က်ဆံုးေနတဲ့ အစိုး ရဘက္က တပ္မေတာ္သားဘယ္ ႏွေယာက္ရွိလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တိ႔ု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ အစည္းထဲက ရဲေဘာ္ဘယ္ႏွ ေယာက္ေသခဲ့သလဲ။ ဒီလူေတြရဲ႕ အသက္၊ ဒီလူေတြရဲ႕ေသြး၊ အဲဒါ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေလးစား ဂုဏ္ျပဳသင့္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဲ႕ အဖုိးအခအျဖစ္ အားလံုးက ေလးစားသင့္တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံပိုင္႐ုပ္သံမ်ားမွတစ္ ဆင့္ တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ျပသမႈ ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ မတူညီသည့္ ခံယူခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျမင္ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သည္။ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား တင္ျပမႈမ်ားမွာေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ားၾကား ဂယက္႐ုိက္ခဲ့ သည္။

ျပည္နယ္ဆုိင္ရာလကၡဏာ တြင္ လူမ်ဳိးအေပၚအေျခခံ၍ က ရင္နီျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမန္ မာျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား စသည့္ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းေရးကို ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ကတင္ျပ ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမို ကေရစီျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အစား တန္းတူညီမွ်မႈကို ေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္ရန္ တုိင္းရင္းသားလူ မ်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ သည့္ ႏုိင္ငံအမည္သစ္တစ္ခုကုိ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း UNFC က ဆုိသည္။

တပ္မေတာ္သားအစုအဖဲြ႕ ဘက္ကမူ ပထ၀ီအေျခခံေသာ ျပည္နယ္ဖဲြ႕စည္းေရးအေပၚ ရပ္ တည္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အားလံုး အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ UNFCက သေဘာထားတင္ျပခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သားအစုအဖဲြ႕ဘက္ကမူ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအားလံုး တပ္မေတာ္ေအာက္တြင္ရွိရမည့္မူ၀ါဒကို တင္ျပခဲ့သည္။

‘‘ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ ေဆာက္ရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံရမယ္။ လက္ရွိတပ္မ ေတာ္က ဒီမိုကေရစီပံုစံမဟုတ္ ဘူး’’ဟု UNFC ဒုဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာ က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု၌ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းသာထား ရွိရမည့္မူကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက လက္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ ရသည္။

ပထမအႀကိမ္ပင္လံုအစည္း အေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမခ် မွတ္ဘဲ သေဘာထားအျမင္မ်ား ကို မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ စုစည္း ထားမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအ စည္းအေ၀းအၿပီး ဆက္လက္ျပဳ လုပ္မည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အပါ အ၀င္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒသအလုိက္၊ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ၌ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုအစည္းအေ၀းကို ေနာက္ေျခာက္လအၾကာတြင္ ဆက္လက္ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။

ယခုညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားမခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ခံ ယူခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာသိရွိ ခြင့္ရ၍ အလားအလာလြန္စြာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ႐ႈျမင္ သည္။

‘‘အခုတင္ျပတဲ့အခ်က္အ လက္ေတြက ေတာင္နဲ႔ေျမာက္လုိ အရမ္းေ၀းကြာေနတဲ့အခ်က္ေတြ လည္းရွိေပမယ့္ ဒီေန႔ (စက္တင္ ဘာ ၃ ရက္) ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္လည္း ေျပာသြားပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြမသိဘဲနဲ႔ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔က ဘာေတြကို ေျဖရွင္း မလဲ။ ျပႆနာလို႔ ေျပာရင္ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔မွားသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီ ခံယူခ်က္ေတြကုိ ဘယ္ဆံုမွတ္မွာ သြားစုစည္းႏုိင္မလဲဆုိတဲ့ဟာကုိ Stakeholder မ်ားက စဥ္းစားႏုိင္ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံ အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့ေန ရာ ေရာက္ႏုိင္ၿပီ’’ဟု ႏုိင္ငံေရးပါ တီအစုအဖဲြ႕မွ စိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သို႔ရာတြင္ ေနာင္က်င္းပ မည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၌ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖဲြ႕မ်ားသာ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိမည္ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက အ တိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NCA တြင္ အဖဲြ႕အား လံုးပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ပထမအႀကိမ္ ပင္လံုအစည္းအေ၀းအၿပီး၌ အ ႀကိတ္အနယ္ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းရ မည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ထဲမွ အခ်က္အ ခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ အဓိကအ ခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အ ပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးကို တစ္ၿပိဳင္ တည္း ေၾကညာရန္ႏွင့္ အားလံုးပါ ၀င္ေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း UNFC က ဆုိသည္။

‘‘ဒီအစည္းအေ၀းၿပီးရင္ အ ခ်ိန္အခါသင့္သလို ဆက္လက္ညိႇ ႏိႈင္းသြားမွာပါ။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ဒီ အခြင့္အေရးကို လက္မလႊတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ေန ပါတယ္’’ဟု UNFC အဖဲြ႕၀င္  ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) ဒုဥကၠ႒ စ၀္ခြန္ဆုိင္းက ဆုိသည္။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အ စည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အ ရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား စသ ျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔စံုညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ညီလာခံတစ္ရပ္ကို မက်င္းပ ႏုိင္ခဲ့ေသးေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ တြင္း စစ္သက္တမ္းအတုိင္း ႏွစ္ ေပါင္း ၇၀ ခန္႔အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ သမိုင္း၀င္ညီလာခံ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ား ေဆြး ေႏြးသံုးသပ္သည့္အစည္းအေ၀း ကို စက္တင္ဘာအတြင္းတြင္ ျပဳ လုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည္။ ထုိအ စည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားေသာ အဖဲြ႕မ်ားအ ျပင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမ ရွိသည့္ UNFC ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားပါ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ပထမအစည္းအေ၀းမွာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအတြက္ စမွတ္ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ညီလာခံ တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ သည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ တံခါးေပါက္တစ္ခုဟု ႐ႈျမင္ၾက သည့္ ပင္လံုပထမအစည္းအေ၀း မွာ ေခတၱရပ္နားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တစ္ကမၻာလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေန ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းအ ပိတ္ ေက်းဇူးတင္စကားတြင္ ယခု ကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ကၽြန္မတို႔ဟာ ကုိယ္ရွိတဲ့ အခ်ိန္ေလးကို တန္ဖိုးရွိေအာင္ လုပ္ၾကပါစုိ႔။ ကိုယ္ရွိတဲ့အခ်ိန္ ေလးကို အရင္တုန္းကျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြကို ျပန္လွည့္ၾကည့္ၿပီး ေတာ့ အာဃတေတြပြားေနမယ့္ အစား၊ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး သံသယေတြပြားေနမယ့္အစား က်န္တဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ ဘယ္ လိုဒီအာဃာတေတြ ေပ်ာက္ ေအာင္လုပ္မလဲ၊ ဘယ္လုိ ဒီသံ သယေတြ ကင္းစင္သြားေအာင္ လုပ္မလဲ။ ဘယ္လုိေကာင္းမြန္တဲ့၊ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အေမြအႏွစ္တစ္ခုကို ခ်န္ထားခဲ့မလဲဆုိတာကုိ စဥ္းစား ၾကပါစုိ႔လို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ တိုက္ တြန္းခ်င္ပါတယ္။ အခု ကၽြန္မတို႔ ဒီညီလာခံအတြင္းမွာ တစ္ခါတ ေလလည္း အထစ္အေငါ့ေတြျဖစ္ တယ္။ မၿပီျပင္တဲ့ကိစၥေလးေတြ လည္းရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီညီ လာခံျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လို႔ လုပ္ ေပးတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးကို ကၽြန္ မလိႈက္လိႈက္လွဲလွဲေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။’’