"ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ငဝန္ျမစ္ေရျမင့္တက္ေန၍ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ဆိုးရြားေန"

ဓာတ္ပံု-ေအာင္သစ္လြင္

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး သာေပါင္း၊ ငါးသုိင္းေခ်ာင္း၊ က်ံဳေပ်ာ္၊ ေက်ာင္းကုန္းႏွင္႔ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ငဝန္ျမစ္ေရ ျမင္႔တက္ေနျခင္းႏွင့္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈတုိ႔ေၾကာင္႔ ေရလႊမ္းမုိးမႈ ဆုိးရြားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ယခုႏွစ္ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမွာ အရင္ႏွစ္မ်ားထက္ ဆုိးရြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာၿပီး ေဒသတြင္း လယ္ေျမဧကမ်ားစြာ ေရနစ္ျမဳပ္ေနသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေရမျမဳပ္သည္႔ ႏြားတင္းကုတ္ေနရာမ်ားအထိ ေရတက္လာ၍ ႏြားႏွင္႔ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္မ်ားထားရန္ ေနရာအခက္အခဲလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

လတ္တေလာေရနစ္ျမဳပ္ေနဆဲ စပါးခင္းမ်ား ပ်က္စီးမည္႔အေရး ေဒသခံေတာင္သူမ်ား စုိးရိမ္ေနသလုိ ေရက်ပါက သီးႏွံျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးရန္ အစုိးရဆီမွ အကူအညီမ်ား ေမ်ွာ္လင္႔ေနၾကသည္။

ေရတက္ခ်ိ္္န္ၾကာကာ ေရတြင္းေရကန္အမ်ားစု သုံးမရေတာ႔ဘဲ ေသာက္သုံးေရအခက္အခဲလည္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။