"MPT ရဲ႕ ထပ္ေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ယာယီရပ္ဆိုင္း"

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(MPT)၏ သံုးစဲြသူမ်ား၏ဖုန္းဘီလ္ထဲမွ အလုိအေလ်ာက္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ထပ္ေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ယာယီရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ေၾကညာသည္။

ထပ္ေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ရယူအသံုးျပဳသည့္စနစ္၏ အားနည္းခ်က္ကုိ အသံုးခ်ကာ အခြင့္မဲ့ဝင္ေရာက္ ၿပီး လွည့္ျဖားအသံုးျပဳေနသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယာယီရပ္ဆုိင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

MPT အေနျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ လွည့္ျဖားမႈမ်ားအတြက္ ထပ္မံစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းက MPT အသံုးျပဳသူအခ်ဳိ႕သည္ ၄င္းတုိ႔၏ ဖုန္းဘီလ္ထဲမွ အလုိအေလ်ာက္
ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ MPT ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာသုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီငါးခုမွ ထပ္ေဆာင္းဝန္ ေဆာင္မႈအမ်ဳိးအစား ၁၃၄ ခုေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။