သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ မေကြးရွိ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႔ လာေရာက္မည္

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေရေဘးသင္႔ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕သုိ႔ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ယေန႔(ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္)ေန႔လယ္တြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင္႔အတူ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။