ေရႀကီးေန၍ ေက်ာင္းပိတ္လိုက္ရသည့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ျမင္ကြင္း

ေတာင္သမန္အင္းေရျမင္႔တက္လာမႈေၾကာင္႔ အင္းအနီးရွိ ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္းသို႔ ေရမ်ား၀င္ေရာက္လာသည္႔အတြက္ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေခတၱေက်ာင္းပိတ္လိုက္ၿပီၿဖစ္သည္။

ေက်ာင္းဖြင္႔မည္႔ရက္အား ထပ္မံအသိေပးေၾကျငာသြားမည္ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေၾကျငာထားသည္။ ရတနာပံုတကၠသိုလ္အၿပင္ ေတာင္သမန္အင္းေရျမင္႔တက္လာမႈေၾကာင္႔ အင္းပတ္လည္ ေက်းရြာႏွင္႔ရပ္ကြက္မ်ား
ေရနစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိၿပီး ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အကူအညီလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။


ဓာတ္ပံု-ညီညီေဇာ္