Forbes Asia၏ အာရွတိုက္ အထူးခြၽန္ဆံုးလူငယ္မ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရွစ္ဦးပါဝင္ေန

Forbes Asia မဂၢဇင္းက ထုတ္ျပန္သည့္ အာရွတိုက္၏ အ သက္ (၃၀) ေအာက္ က႑အလုိက္ အထူးခြၽန္ဆံုး လူငယ္မ်ား စာရင္း တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရွစ္ဦးအထိ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာေက်ာ္စစ္တမ္း မဂၢ ဇင္းႀကီးတစ္ေစာင္   ျဖစ္သည့္ Forbes ၏ အာရွဆိုင္ရာ ဌာနခြဲ ျဖစ္သည့္ Forbes Asiaက ေဖ်ာ္ ေျဖေရးႏွင့္ အားကစား၊ တီထြင္ဖန္ တီးမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈႏွင့္ သိပၸံပညာ အစရွိသည့္ က႑ႀကီး ၁၀ ခုကို ခြဲျခားသတ္ မွတ္ကာ က႑တစ္ခုစီအတြက္ အာရွေဒသ ႏုိင္ငံမ်ားမွ (ဩစ ေၾတးလ်ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ထား) လူငယ္ ၃၀ စီအား ေရြး ခ်ယ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က႑အလုိက္ အ ထူးခြၽန္ဆံုး လူငယ္ ၃၀၀ ကို Forbes Asia က စာရင္းျပဳစုထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူသံုးကုန္ နည္း ပညာ၊ လက္လီေရာင္းခ် ျခင္းႏွင့္ E-Commerce၊ စီမံကိန္း နည္း ပညာႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ က႑ မ်ား၌ ျမန္မာလူငယ္ရွစ္ဦး၏ အမည္မ်ား ပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ လူသံုးကုန္နည္းပညာ က႑ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏွစ္ဦး ပါဝင္ခဲ့ သည္။ Bindez ကို ပူးတြဲထူေထာင္ ထားသည့္ ရဲဝင့္ကိုႏွင့္ ထက္ေဝတို႔ ကို မဂၢဇင္း၏ အကဲျဖတ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ Bindez သည္

ျမန္မာဘာသာ အေျချပဳ ရွာေဖြ ေရး အင္ဂ်င္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသက္ (၂၅) ႏွစ္အရြယ္ ရဲဝင့္ကိုႏွင့္ အ သက္ (၂၆) ႏွစ္အရြယ္ရွိ ထက္ေဝ တို႔က ပူးေပါင္းဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးသည္ Android ဖုန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ ႏုိင္မည့္ Bindaz Thadin အ မည္ရွိ App တစ္ခုကိုပါ ေရးဆြဲ ထုတ္လုပ္ထားသည္။

စီမံကိန္း နည္းပညာ က႑ တြင္မူ မဂၢဇင္း၏ အကဲျဖတ္မ်ားက Nex Labs  ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္ သည့္ အသက္ (၂၄) ႏွစ္အရြယ္ ရဲျမတ္မင္းႏွင့္ အသက္ (၂၈) ႏွစ္ အရြယ္ မ်ိဳးထက္ေအာင္တို႔ကို ထည့္သြင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

Nex Labs သည္ မိုဘိုင္းႏွင့္ ဝက္ဘ္အေျချပဳ App မ်ားကို ေရး ဆြဲေပးေနသည့္ ဒီဇိုင္းကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Ooredoo၊ Nexus Solutions အစရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနသည္။

လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ E-Commerce ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္မူ ကားေရာင္းဝယ္ ေရး အေထာက္အကူျပဳ ဝက္ဘ္ ဆိုက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ CarsDB.com ကို ထူေထာင္ကာ Chief Operating Officer အျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ေနသူ အသက္ (၂၇) ႏွစ္အ ရြယ္ ေဝၿဖိဳးေက်ာ္၊ Star Ticket ကုိ ပူးေပါင္းထူေထာင္ သည့္ သက္မြန္ေအးႏွင့္ ဇာနည္ေႏြးဦး တို႔ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

အသက္ (၂၈) ႏွစ္ရွိ သက္ မြန္ေအးႏွင့္ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ အရြယ္ ဇာနည္ေႏြးဦးတို႔သည္ Star Ticket ကုမၸဏီကို တည္ ေထာင္ကာ အေဝးေျပး ကားလက္ မွတ္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏုိင္မည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့သည္။

ယခုအခါ Star Ticket သည္ ျပည္တြင္းအေဝးေျပးဘတ္စ္ ကား လိုင္းမ်ား အားလံုး၏ ၂၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းမွ်ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝၿဖိဳးေက်ာ္ တည္ေထာင္ခဲ့ သည့္ CarsDB.com မွာမူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ကားေရာင္းခ်လိုသူမ်ား ႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားၾကား တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္သည့္ ပထမဆံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္က ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကားေရာင္းခ်ရန္ စာရင္းတင္ထားမႈသည္ ၅၀,၀၀၀ ခန္႔မွ် ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

တီထြင္ဖန္တီးမႈ က႑အ တြက္ ေရြးခ်ယ္ထားသူ ၃၀ စာ ရင္းတြင္မူ Rangoon Tea House ကို ပူးတြဲထူေထာင္သူ အသက္ (၂၅) ႏွစ္အရြယ္ ထက္ျမက္ဦး ပါ ဝင္ေနသည္။

အဆိုပါ က႑သည္ အႏု ပညာႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ရည္

ရြယ္ေသာ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္မႈမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထက္ျမတ္ဦးသည္ လန္ဒန္ ရွိ စီးတီးတကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရး ဘြဲ႕ ရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္တြင္ Rangoon Tea House ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ယင္းသည္ ျမန္မာ့လူေနမႈ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျချပဳ မြမ္းမံတီထြင္ထားသည့္ စား ေသာက္ဆုိင္ တစ္ခုအျဖစ္ Forbes က ၫႊန္းဆိုထားသည္။

ထက္ျမက္ဦးသည္ Ran-goon Tea Houseကို မဖြင့္လွစ္ မီက Yangon Heritage Trust တြင္ Public Relations Officer ရာ ထူးျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

Forbes Asia သည္ နယ္ ပယ္က႑ ၁၀ မ်ိဳးမွ အထူးခြၽန္ဆံုး အသက္ (၃၀) ေအာက္အရြယ္ အႏု ပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ စြန္႔ ဦးတီထြင္သူ၊ နည္းပညာ ကြၽမ္း က်င္သူမ်ားကို ေရြးထုတ္ရန္ တ႐ုတ္၊ ဩစေၾတးလ်၊ အိႏိၵယ အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ သတင္း ေထာက္ အမ်ားအျပားကို ခ်ိတ္ ဆက္အကူအညီယူခဲ့ၿပီး မဂၢဇင္း မွ အကဲျဖတ္ ၃၀ ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စာရင္းတြင္ ေဖ်ာ္ ေျဖေရးနယ္ပယ္မွ ေကေပါ့ပ္ အ ဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ီဒရက္ ဂြန္၊ အင္မ္ယူနာ (Girls Genera- tion)၊ ေဘာလိဝုဒ္ မင္းသမီး ရွရက္ဒ္ဟာကာပူး၊ ေဟာလိဝုဒ္ မင္းသား လီယမ္ဟမ္းစ္ေဆြာ့သ္၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ က႑တြင္ ဩ စေၾတးလ် စူပါေမာ္ဒယ္လ္ ဂ်က္ ဆီကာဟတ္ အစရွိသည့္ ကမၻာ ေက်ာ္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းစာရင္းတြင္ အိႏၵိယႏုိုင္ငံသား အေရအတြက္က ၅၆ ဦးထိ ပါ ဝင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

—Ref: Forbes

More in News Section