ရဲစခန္းတြင္ တုိင္ၾကားရေသာ ေနာက္ဆံုးေန႔၌ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ဒီခ်ဳပ္ကို အမ်ားဆုံးအမႈဖြင့္ထား

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အရ ပါတီမ်ားက ရဲစခန္းတြင္ တုိင္ ၾကားရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနာက္ဆုံးေန႔၌ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါ တီက ဒီခ်ဳပ္ပါတီအား ရဲအေရး ပုိင္ေသာအမႈမ်ားျဖင့္ အမ်ားဆုံး လာေရာက္ တုိင္ၾကားထား ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအသီး သီးရွိ ရဲစခန္းမ်ားမွ သတင္းရရွိ သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားအနက္ရဲ အေရးပိုင္ေသာျပစ္မႈမ်ားကို ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း တုိင္ၾကားႏုိင္ ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားရာ ႏုိ၀င္ ဘာ ၂၂ရက္တြင္ ၁၅ရက္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္၍ ထုိေန႔၌ အမ်ားဆုံးလာေရာက္တုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အ လုံ၊ ထန္းတပင္၊ေက်ာက္တန္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ တစ္ရက္တည္း၌ ခုနစ္မႈတုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမႈမ်ားတုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ႏုိ၀င္ ဘာ ၈ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပါတီအခ်င္းခ်င္းတုိင္ၾကားမႈ ၅၈မႈရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေပၚအမ်ားဆုံးတုိင္ၾကားထားသည္ဟုရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဟ သၤာတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါ တီမွ လက္ရွိဧရာ၀တီတုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက ႀကိဳတင္မဲေပးရာ၌ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမဲရေစရန္ မဲ႐ုံ၀န္ထမ္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္သည္ဆုိသည့္အမႈႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ မဲ႐ုံ ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔၏ သမီးႏွစ္ဦး က အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ဘဲ မဲ ထည့္သြားသည္ဟုဆုိကာ တုိင္ ၾကားထားေသာေၾကာင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးေနသည္ဟု ဟသၤာတၿမိဳ႕ မရဲစခန္းမွဴး ရဲမွဴးေက်ာ္တင့္ကေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ပုသိမ္၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ပါ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေပၚ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက တုိင္ၾကားခဲ့ သည့္အမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု တုိင္း ေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ သတင္းရရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ နယ္တြင္လည္း ျပည္ခုိင္္ၿဖိဳးက ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအမႈ ေျခာက္မႈကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ရက္ညကတုိင္ၾကားခဲ့၍ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးေနသည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွသတင္းရရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အမႈအခင္း မ်ားတြင္ ရဲအေရးပိုင္ေသာအမႈ မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာပါတီမ်ား က နယ္ေျမရဲစခန္းအသီးသီးသုိ႔လာေရာက္အမႈဖြင့္ထားသည္ဟု ဒကၡိဏသီရိခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးဒုရဲ မွဴးႀကီး၀င္းခၽြန္ကေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ရက္တြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားက အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအမႈ မ်ဳိးစုံကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံတုိင္ၾကားမႈအ မ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယရဲမွဴး ႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အႏုိင္ရဒီခ်ဳပ္ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို တုိင္ၾကားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဒီခ်ဳပ္ပါ တီႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအမႈမ်ားလာေရာက္တုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သက္ဆုိင္ရာရဲစခန္းမ်ားမွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဒီီ ခ်ဳပ္ပါတီက အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္သည္ ထက္ေက်ာ္လြန္သည့္ ရလဒ္ျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားအေပၚ မဲအ ျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ယူခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေန ရာအမ်ားစုလက္လႊတ္လုိက္ရ သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ဒီခ်ဳပ္ ပါတီအေပၚ အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားလာႏုိင္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

More in News Section