အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ႏိုင္ငံတကာပါ၀င္ကူညီရန္ သံအမတ္ ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သံတမန္မ်ား ေတြ႕ဆုံေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဒီခ်ဳပ္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ႏုိင္ငံျခားသံအမတ္၊ သံ အရာရွိ ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကူးေျပာင္းေရးကာလ၌ ႏုိင္ငံ တကာမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေပး ရန္ ေျပာၾကားေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ခဲ့သည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္ မတီအဖဲြ႕၀င္ ဦးစုိင္းဘုိးေအာင္က ေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ႐ံုးခန္း တြင္ ညေန ၃ နာရီခဲြခန္႔မွ စတင္ကာ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုး ၄၁ ႐ုံးႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွ သံအမတ္မ်ားႏွင့္ သံ႐ုံးအရာရွိ စုစုေပါင္း ၅၅ ဦးတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ ငါးဦးတို႔ႏွင့္ ႏွစ္နာရီခန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပဲြသို႔ အေမ ရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ႐ုရွား၊ ျပင္သစ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊အိႏိၵယစသည့္ ႏုိင္ငံတုိ႔မွ သံအ မတ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သံအမတ္မ်ား တင္ျပေမးျမန္းမႈကုိ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ သံအမတ္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ဖိတ္ေခၚေတာင္းဆိုရန္ ရိွပါသလားဟု သတင္းသမားတစ္ ဦးက ေမးျမန္းရာ ‘‘အားလံုးပူး ေပါင္းပါ၀င္ကူညီေပးဖို႔ အဲဒါ ေတာ့ ေျပာပါတယ္’’ဟု ဦးစုိင္း ဘိုးေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ကာလ၊ ေရြးေကာက္ပဲြအေျခအ ေန၊ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ကိစၥေလးေတြ ကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပေမးျမန္းတာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ သံအမတ္မ်ား ေတြ႕ဆံုမႈကုိ တရားဥပေဒစုိးမိုး ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္္းေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ သီးျခား သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။