မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္လက္မွတ္မပါဘဲ မဲ႐ံုအတြင္း မဲလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုဆိုၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ေျခာက္ဦးကို အမႈဖြင့္တုိင္ၾကား

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ႐ံုအတြင္း တြင္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္လက္မွတ္ မပါရွိဘဲ မဲလက္မွတ္ထုတ္ေပး သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ သည္ဟုဆိုကာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဝင္ေျခာက္ဦးကို ဒီခ်ဳပ္မဲ႐ံုေစာင့္ ၾကည့္ေရးကိုယ္စားလွယ္က အမႈ ဖြင့္တုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပ ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ အုန္းပင္ၿခံ ေက်းရြာရွိ မဲ႐ံုအမွတ္ (၂)၌ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားသံုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးတို႔သည္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ လက္မွတ္မပါဘဲ မဲ႐ံုစတင္ဖြင့္ လွစ္သည့္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ေန႔ လယ္ ၂ နာရီအထိ မဲ႐ံုအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနခဲ့ၿပီး မဲလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း၏ မဲ႐ံုေစာင့္ ၾကည့္ေရးကိုယ္စားလွယ္က အမႈ ဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ စံုစမ္းသိရသည္။

‘‘ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဘက္က မဲ႐ံုေစာင့္ၾကည့္ေရးကိုုယ္စား လွယ္က ကိုယ္ေနတဲ့ေနရာမွာ မေနဘဲနဲ႔ မဲလက္မွတ္ထုတ္ေပးတဲ့ေန ရာေတြမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ အမႈဖြင့္တိုင္ ၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳးပါတီက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို  မဲအျပတ္အ သတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

More in Regional Section