ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးစိုင္းေဟာင္ခမ္း။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္- ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)က်ဳိင္းတံုႏွင့္မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ရးမူဝါဒ - ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္လမ္းစဥ္မူဝါဒကို က်င့္သံုးမည္။
တရားစီရင္ေရးမူဝါဒ - လြတ္လပ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ကိုက်င့္သံုးမည္။
စီးပြားေရးမူဝါဒ - လြတ္လပ္ေသာစီးပြားေရးဝါဒႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္- ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုသာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီကိုေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၏ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္သည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္ရြယ္ကာ ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို႔အတြက္ ျပင္ ဆင္သြားမွာပါ။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါသလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက NCA လက္မွတ္ေရးထိုးတုန္းကေတာင္ အသိ သက္ေသအျဖစ္သြားခဲ့ပါေသးတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တတ္စြမ္းသေလာက္ပါဝင္သြားမယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ေဒသခံျပည္သူေတြက စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအဓိကလုပ္ေဆာင္ၾကလို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအားေပးမယ္။ ၿပီးရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ကုန္ သြယ္ေရးေကာင္းေအာင္လုပ္မယ္။

ျပည္သူေတြက ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ပါတီက ေဒသခံပါတီဆိုေတာ့ အေၾကာင္းသိေတြပဲေလ။ ေဒသ အက်ဳိးကို တကယ္လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာ ေဒသခံေတြကသိပါတယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ဳိး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့သူကိုေရြးခ်ယ္သြားမွာပါ။

ဥကၠ႒ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

အသက္- (၈၆) ႏွစ္။

ပညာအရည္အခ်င္း- နဝမတန္းေအာင္။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အႀကံဳ- ဘာသာေရးႏွင့္ပရဟိတလုပ္ငန္း မ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ေနရာမွ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲေရာက္ရွိလာသည္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- မဟာျမတ္မုနိဘုရား(က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕) ေဂါပကဥကၠ႒။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အမွတ္ (၁/က)၊ တာခ်ီလိတ္လမ္း၊ ရပ္ကြက္(၃)၊ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)။

ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၅၂၅၀၆၇၅