ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးဇုိဇမ္(ခ) ဇမ္က်င္ေပါင္။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - တစ္သိန္းခန္႔။

၃။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ - ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀၌ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၅ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္ - ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိးထေလာ့။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ခ်င္းအမ်ိဳးသားကို ဦးထိပ္ထားသူ၊ ဗမာစကားေျပာတတ္သူ၊ ကုိယ့္ေဒသမွ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူကုိဦးစားေပးမည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ - ပါတီ၀င္မ်ား ထည့္၀င္ေသာေငြေၾကးႏွင့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ားက  ကူညီေထာက္ပံ့သည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၀၈ မွ စတင္၍ ပါတီတည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ပါတီကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၁၃ ေနရာ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

 ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လို မ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ ပါတီတစ္ခုတည္းက လုပ္လို႔မရဘူး။လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပင္ဆင္ဖုိ႔လည္း လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ဘယ္ လိုျပင္ဆင္မလဲဆုိတာလည္း အျမင္မတူခဲ့ၾကဘူး။ ျပင္ဆင္ေရး အခန္းမွာလည္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ထားမလား။ ၅၀ ေက်ာ္ထားမလား။ ဒါကလည္း အျမင္မတူဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို အေမရိကန္ျပင္ ဆင္ေရးကုိ သေဘာက်တယ္။ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကုိ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီေတြကတစ္ဆင့္လုပ္သြားဖို႔လည္း မွန္းထားပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
အခုျဖစ္ေနတာ ျပႆနာေတြက ၀ါဒေၾကာင့္ျဖစ္လာတာမဟုတ္ ဘူး။ လူမ်ိဳးအသီးသီးအက်ိဳးစီးပြားေရးေၾကာင့္ျဖစ္လာတာ။ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပင္လံုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္လာတယ္။ ပင္လံုကို အသက္ျပန္သြင္းရမယ္။ ဒီမိုကေရစီရၿပီးမွ တုိင္းရင္းသားအေရး လုပ္မယ္လုိ႔ မရပါဘူး။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တေအာင္ ကူညီေပးဖို႔စဥ္းစားထားလား။
၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်ဖုိ႔ထက္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ညီ ေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီက ဒုသမၼတတင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီး လုပ္ႏုိင္မယ္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမွာလည္း ေရရွည္ခံတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို လုပ္ခ်င္ပါ တယ္။
(ပါတီဥကၠ႒ဦးဇိုဇမ္က ေျဖၾကားပါသည္)

ျပည္သူေတြက ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲ ေပးသင့္သလဲ။
ခ်င္းေတြက ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၊ ၅၀၀ ေလာက္ကတည္းက ရပ္တည္ လာတာ။ အခု ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြ တိမ္ေကာလာတာကို ႏိုးထဖို႔၊ လူမ်ိဳးျပန္ လည္ထူေထာင္ဖို႔ ကုိယ့္လူမ်ိဳးကာကြယ္ဖို႔ မူ၀ါဒေတြကို ကုိယ့္လူမ်ိဳးက မူခ်ရမယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးရွိေနတဲ့ ကာလပတ္လံုးခ်င္းပါတီရွိရမယ္။ ပထမ ဦးဆံုးလိုခ်င္တာ ကုိယ့္လူမ်ိဳးႏုိင္ငံေရးအင္အားစုကို စုရမယ္။ ၿပီးရင္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားတည္ေဆာက္ရမယ္။ ၿပီးရင္ ဗမာေတြနဲ႔ တန္းတူႏုိင္ငံ ေရးစားပဲြ၀ိုင္းလုပ္ႏုိင္ရမယ္။ တုိင္းရင္းသားတိုင္းမွာ ဒီဗ်ဴဟာပဲရွိတယ္။ ႏွစ္ ၆၀ ၾကာလည္း ဒီမူ၀ါဒပဲရွိတယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတေလာင္းကို တုိင္းရင္းသားမဟာမိတ္ပါတီေတြကတစ္ဆင့္ ဒုသမၼတေလာင္းကတစ္ဆင့္ တင္မယ္လို႔ မွန္းထားတယ္။ ႏုိင္ငံေရးဦး ေဆာင္တာမွာ တုိင္းရင္းသားေတြလည္း ျဖစ္သင့္တယ္။ ဗမာေတြကပဲ ဦးေဆာင္တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအင္အားေတာင့္တင္းတာထက္ အေပးအယူလည္းရွိတယ္။ အခင္းအက်င္းလည္းရွိေတာ့ တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္ပါတီေတြက တင္တဲ့သူကို ေရြးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္။

ဥကၠ႒ ဦးဇုိဇမ္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။

အသက္ - (၅၉) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - B.Sc.A.G.T.I.S.F.Meister (West Germany)

-M.Dev.S (Master of Development Studies)-P.P.L.P(ANU) (Camberra)-S.E.N.S.E(KSAP) (Warsaw)

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ - ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ - ၁၉၇၄-၇၅ တြင္ ေခ်ာက္ေရနံေျမအလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈တြင္ စင္ၿပိဳင္အစိုးရအဖဲြ႕မွ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈တြင္ ဗကသအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ကို ၂၀၁၀တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

စံျပပုဂၢိဳလ္ - ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးသမား Bo Khai Kam

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ -  အမွတ္ ၉၀၅(၉ လႊာ)၊ လမ္းမေတာ္ပလာဇာ၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ၀၉-၄၂၁၁၅၂၉ ၇၈၊ ၀၉-၂၅၆၅၁၂၃၁၅၊ ၀၉-၄၃၀၉၄၀၈၇။

Top News