EITI လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အစိုးရတင္ျပေသာစာရင္းႏွင့္ Global Witness စာရင္း အဆ ၅၀ ခန္႔ကြာဟ

ကမၻာ့အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားထြက္ရွိရာ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြေနသူမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလဆန္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ရဲေအာင္သူ/ေအအက္ဖ္ပီ)

  သဘာဝသယံဇာတ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္က်င့္သံုးမႈ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ (EITI)လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ အဆိုျပဳထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑မွ ရရွိေငြသည္ Global Witness (GW) အဖြဲ႕က တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းမွ ရရွိေငြႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အဆ ၅၀  ခန္႔ ကြာဟေနေၾကာင္း EITIအရပ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀မ္ေအာင္က ေျပာသည္။


၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီတြင္ ႏိုင္ငံတကာ EITI အဖြဲ႕၌ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ျပရမည့္ စာရင္းတြင္ အစိုးရေပးထားသည့္ သတၱဳတြင္းက႑မွ ၀င္ေငြရရွိမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ခန္႔သာရွိသည္။ ယင္းပမာဏတြင္ ေက်ာက္စိမ္းမွ ရရွိေငြသည္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္ဟု တင္ျပထားသည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘အစိုးရက EITI တင္ျပဖို႔ ၀င္ေငြက ယူအက္စ္သန္း ၆၅၀ ေလာက္ပဲရွိတယ္။ အခု GW က တင္ျပထားတဲ့ ၃၁ ဘီလီယံနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အဆေပါင္း ၅၀ ေလာက္ကြာေနတယ္’’ဟု ကုမၸဏီ၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ EITI သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါ၀င္သူ ဦး၀မ္ေအာင္က ေျပာသည္။

GW အဖြဲ႕က ၂၀၁၄ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

အခ်က္အလက္ကြာဟေနမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ႏို၀င္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္အစိုးရ၊ ကုမၸဏီ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းတို႔ ေတြ႕ဆံုၾကမည့္ အ လုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား မည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ စာရင္းကြာဟေနမႈ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာခ်ျပေရး EITI လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ႏုိင္သျဖင့္ အစိုးရတင္ျပထားသည့္ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမည္ဟု ဦး၀မ္ေအာင္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာသို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပေသာ စာရင္းသည္ ထုိသုိ႔ ကြာဟေနပါက အစိုးရစာရင္းကို အတည္ယူ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ေဆာင္မည့္ ၂၀၁၆ တြင္ တက္လာမည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခု EITI အဖြဲ႕သို႔ အစိုးရ တင္ျပထားေသာ စာရင္းမ်ားတြင္ GW က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမရွိသျဖင့္ အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းဇယားမ်ား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

GW က ေက်ာက္စိမ္းက႑ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အ လက္ကို ရရွိေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသျဖင့္ အစိုးရသည္ ေက်ာက္စိမ္းက႑၌ EITI  စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္မည္လား ဆိုသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို EITI အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ ၂၀၁၄ တြင္ ႏိုင္ငံတကာ EITI ဘုတ္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕၀င္ေလာင္းမွ စံခ်ိန္မီအဖြဲ႕၀င္ေလာင္းႏုိင္ငံ ျဖစ္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ၌ EITI အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံတကာ EITI အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။