ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား ျပည္သူ႔ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ေဒါက္တာ ေအာင္ၿဖိဳး။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္၊ က်ံဳေပ်ာ္၊ ေရၾကည္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ၊ အုတ္တြင္း၊ ေရတာရွည္တုိ႔တြင္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁ ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည္သူ႕ဗဟိုျပဳႏုိင္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ညီၫြတ္မွ်တသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ထူေထာင္ေရး၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ တရားမွ်တေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းဖို႔၊ မတရားမႈေတြ ကာကြယ္ဖို႔၊ နစ္နာမႈေတြ ကူညီႏိုင္ဖို႔၊ ျပည္သူ႔အနာဂတ္ သာယာျပည့္စံုဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား ျပည္သူ႔ပါတီကို မဲေပးစို႔။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မည့္သူ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ပညာ အရည္အခ်င္းအသင့္အတင့္ရွိသူ။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီဝင္မ်ားအား ထည့္ဝင္ေငြမ်ား ေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက အကုန္အက်ခံ လုပ္ေဆာင္သည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား စုစည္း၍ ၂၀၁၃ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ပါတီတည္ေထာင္သည္။ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ပါတီမွတ္ပံု တင္ အမွတ္(၇၉)ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။


ပါတီတည္ေထာင္သူ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးခုိင္ႏွင့္  အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ခဲ့ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒက ေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒမွာလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔က အေရးႀကီးတဲ့ မူဝါဒတစ္ခုပါ။ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ တျခားပါတီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ျပင္ဆင္ ႏုိင္ဖို႔လည္း အခ်က္အလက္ေတြကို ေလ့လာစုေဆာင္းမွတ္သားထား တာေတြရွိတယ္။ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္ သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ၂၀၁၂ လယ္ ယာေျမဥပေဒကိုလည္း ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ခဲ့ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ မျဖစ္မေနလိုအပ္တာျဖစ္လို႔ ပါတီအေနနဲ႔လည္း ေလး ေလးနက္နက္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ အဓိကကေတာ့ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ ဓာတ္ျပင္းထန္ေနတာကို ႏုိင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖစ္လာႏုိင္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္တဲ့ဘက္ကို သြားမွာပါ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ထူေထာင္ ရာမွာ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္တာထက္ ႏုိင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ဖို႔ဆုိတာထက္ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြတုိးတက္လာ ေအာင္ အဓိကထားရမယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ၿခိဳးၿခံဳေခြၽတာသံုးစြဲဖုိ႔လို အပ္တယ္။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြကို အာဆီယံ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ဝင္ေငြေတြနဲ႔ တန္းတူႏုိင္ေအာင္ ငါးႏွစ္အတြင္းကာလမွာ အဓိကထား လုပ္ ေဆာင္သြားမယ္။

ျပည္သူေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား ျပည္သူ႔ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ပါတီတစ္ခုရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္တာလို႔ ခံယူထားတာမဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳး သားႏုိင္ငံေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနရမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားတယ္။ ေတာင္ သူလယ္သမားေတြနဲ႔ အလုပ္သမားေတြက မိမိတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ပါတီကို ပါဝင္ၿပီး ေထာက္ခံမဲေပးသင့္တယ္။ ဒါကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵပါ။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို အမွန္တကယ္ဦးေဆာင္ႏုိင္မယ့္ သမၼတမ်ိဳးကို ေရြး ခ်ယ္သြားမယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ ဉာဏ္ပညာလည္း ျပည့္စံုၿပီး စိတ္ဓာတ္လည္း ျမင့္မားတဲ့သူကို ေရြးခ်ယ္သြားမယ္။

ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

အသက္-(၄၂) ႏွစ္။

ပညာအရည္အခ်င္း - AGTI, B.Tech (EC)။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- အင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္။ ပုသိမ္စက္မႈဇုန္ (ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္သူမ်ားအသင္း (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)။

စံျပပုဂၢိဳလ္- သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ဉာဏိႆရ။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အမွတ္ (၂) တေကာင္းဘုရားလမ္း (၄)ရပ္ကြက္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။