‘၀’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးခြန္ထြန္းလူ(ခ) ဦးထြန္းလူ။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ဟိုပန္၊ မက္မန္း၊ ကြမ္းလံု၊ တန္႔ယန္း။
 
၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- ေသြးခ်င္းညီအစ္ကို လက္တြဲပို ထိုထိုအႏၲရာယ္ဖယ္ရွားလို၊ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ဆီ အေရာက္ခ်ီၾကဖို႔ လက္တြဲစို႔။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ေဒသခံျဖစ္ၿပီး လူထုၾကည္ညိဳေလးစားသူျဖစ္ကာ လူထုႏွင့္ေဒသေကာင္းက်ိဳးကို ေစတနာထားလုပ္ေဆာင္မည့္သူ။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီ၀င္မ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြျဖင့္ ပါတီသို႔လွဴဒါန္းေငြအခ်ိဳ႕ႏွင့္ရပ္တည္သည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ပါတီတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ဖို႔မရွိပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ႏိုင္ငံေတာ္က တာ၀န္ေပးလာရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ရာေန ရာက ကူညီသြားမွာပါ။ ‘၀’ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ေတာက္ ေလွ်ာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ဒီေဒသမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္က အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီက႑ႏွစ္ခုကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ျပည္သူေတြ စီးပြားေရးေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးမွာပါ။

ျပည္သူေတြက ‘၀’ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီေဒသခံျဖစ္ၿပီး ေဒသေကာင္းက်ိဳးကို ဟိုးအရင္ ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ‘၀’ တိုင္းဥကၠ႒ဘ၀မွာလည္း ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕အကူအညီယူၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ေတြ တိုးတက္ လာခဲ့တယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ေကာင္းေအာင္လည္း လုပ္ ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို စာနာနားလည္ၿပီး တိုင္းရင္း သားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို နားလည္ထိန္းသိမ္းေပး မယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။

အသက္-(၆၈) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - အ႒မတန္း။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ‘၀’ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းဥကၠ႒။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၁၉၆၈မွ ၁၉၇၃အထိေသာင္းက်န္း သူတိုက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့။ ၁၉၇၃ တြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သို႔ လက္နက္ျပန္အပ္ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တပ္မ ေတာ္ထဲထည့္သြင္းေပးခဲ့။ ၁၉၇၇ မွ ၁၉၈၈ ထိ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္။ ၁၉၈၉ တြင္ ‘၀’အထူး ေဒသ (၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့။ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၀၈ အထိ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ခဲ့။ ၂၀၁၀ တြင္ ‘၀’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တည္ေထာင္ၿပီးေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ရာ အႏိုင္ ရခဲ့ကာ ‘၀’ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ဥကၠ႒ျဖစ္လာ။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ဖခင္ျဖစ္သူ ပန္လံုၿမိဳ႕စားႀကီး ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ဦးစ၀္ခြန္ဆမ္။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- မန္ေကာင္းရပ္ကြက္၊ ဟိုပန္ၿမိဳ႕၊ ဟိုပန္ခ႐ိုင္၊ ‘၀’ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ၀၈၂-၇၄၁၅၉။