ခူမီး (ခမီး) အမ်ိဳးသားပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေက်ာ္ထြန္း။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းငါးဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ခူမီးတိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး၊ ပလက္၀ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေစေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစစနစ္အတြက္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- မိမိကံၾကမၼာ မိမိဖန္တီးခြင့္ရရွိေရး။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ပါတီ၀င္ျဖစ္ရမည္။ ပညာအရည္အခ်င္း အနည္းဆံုးအေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ရွိရမည္။ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕ အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီ၀င္မ်ားထည့္၀င္ေငြႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထည့္သြင္းေငြျဖင့္ ရပ္တည္သည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ပါတီကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင္အတြင္းက စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လို မ်ဳိး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ေတာ့ လိုအပ္တာျပင္ႏုိုင္ရ မွာေပါ့။ တုိင္းရင္းသားေတြ လိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ဖို႔ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြ ကိုယ္ပိိုင္စီမံ ခန္႔ခြဲခြင့္ရွိမယ့္ အခ်က္ေတြပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာေတြ မရွိ ေတာ့ဘဲ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီထြန္းကားလာရင္ ျပည္တြင္းစစ္ေတြလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းလာမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မွာ တက္တက္ႂကြႂကြပါ၀င္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ နယ္စပ္ေဒသေတြ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ရမယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထား သလား။
၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အေကာင္းဆံုး ေတာင့္ တင္းေနဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အဓိကစီးပြားေရးျဖစ္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ စက္မႈက႑ေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ကေထာက္ပံ့ပံ့ပိုးမႈေတြ လုပ္ေပးရမယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြထုတ္ေပးရမယ္။ လမ္း၊ မီးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္ေပးရ မယ္။ နည္းပညာအကူအညီေတြေပးရမယ္။ အဲဒါဆိုရင္ စီးပြားေရး ေခ်ာင္လည္ၿပီး ျပည္သူေတြ ၀င္ေငြပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ျပည္သူေတြက ခူမီးအမ်ိဳးသားပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
မဲေပးသင့္တာက အဓိကက ကြၽန္ေတာ္တို႔က တိုင္းရင္းသားအခြင့္အ ေရး ေတာင္းဆိုသြားမွာျဖစ္တယ္။ ခူမီးတိုင္းရင္းသားေတြက ႏုိင္ငံေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေ၀းေနတယ္။ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းေတာ့ အေမ့ ေလ်ာ့ခံျဖစ္ေနတယ္။ အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ဒီေဒသေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ ႀကိဳးစား သြားမွာျဖစ္လို႔ မဲေပးသင့္တာပါ။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ကိစၥေတြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္သူကို ေရြးမယ္။ ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသား ထဲကေနလည္း အလွည့္က်သမၼတျဖစ္ခြင့္အတြက္ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ တယ္။

ဥကၠ႒ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။
အသက္-(၇၀) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - န၀မတန္းေအာင္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ပါတီဥကၠ႒။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ခ်င္းျပည္ နယ္၌ တက္ႂကြစြာပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ပလက္၀ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ၀င္ ၿပိဳင္ရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းကာလတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္  ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NDF ပါတီမွေန၍ ပလက္၀ၿမိဳ႕မွ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ တြင္သီးျခားပါတီ ေထာင္ခဲ့သည္။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၄၂၀၇၄၆၆၇၅။

Top News