မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ(C.F.P)

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးဆန္းလင္း။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ၂၀,၀၀၀ ခန္႔။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးတို႔ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းတူညီပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္။ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း၊ သာတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၊ လူမႈအခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ေတာင္သူ လယ္သမားအက်ိဳးကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

၅။ ေဆာင္ပုဒ္- မရွိ။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ထဲက ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ ပညာအရည္အခ်င္းကန္႔သတ္ မထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားသည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီရန္ပံုေငြကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက စုေပါင္းထည့္ဝင္သံုးစြဲသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက မိမိေငြေၾကးျဖင့္ စိုက္ထုတ္ သံုးစြဲၾကသည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- အေျခခံေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားတို႔၏လူမႈဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေစေရးအတြက္ ဆႏၵတူညီသူမ်ား ပူးေပါင္းကာ မဟာမိတ္ေတာင္ သူလယ္သမားပါတီကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၂ ရက္တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လို မ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔က ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအရ ေျပာေပ မယ့္ ကြာဟခ်က္ေတြ၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ ပိတ္ပင္တားဆီး မႈေတြရွိတယ္။ အဲဒီဟာေတြကို အရင္ဆံုး ေျဖရွင္းသြားမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုိခ်င္တဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ အတြက္လည္း ဆႏၵသေဘာထားတူညီတဲ့သူေတြနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ သြားမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ထားလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔က လႊတ္ေတာ္ထက္ လက္ရွိ အစိုးရအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ က လမ္းေၾကာင္းခင္းေပး႐ံုပဲ ရမယ္။ အစိုးရလက္ခံမွ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္္မယ္။ အန္ကယ္တို႔ ပါတီအေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။  

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထား လား။
အေျခခံေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕အလုပ္အကိုင္၊ စားဝတ္ေန ေရးေတြ ေျပလည္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္။ ေတာင္သူလယ္ သမား၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ျပည္ နယ္မွာ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြ၊ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ေတြ ပိုမိုထြန္းကား ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္လည္း ျပည္ သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမယ္။  

ျပည္သူေတြက မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက လယ္သမားအေရး၊ အလုပ္သမားအေရးေတြ ကို အဓိကထားၿပီး ေျဖရွင္းေပးသြားမယ္။ ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒေပၚေပါက္  လာၿပီးမွ လယ္ယာေျမျပႆနာေတြလည္း ေပၚေပါက္လာတယ္။ အဲဒါေတြကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကို အင္အားျဖစ္ေစ တဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပးၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္တဲ့သူ၊ အေျခခံျပည္သူလူထုေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့သူ၊ အေျပာနဲ႔ အလုပ္ကိုက္ညီတဲ့သူကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သြားမယ္။

ဥကၠ႒အသက္-(၅၇) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - ဥပေဒဘြဲ႕။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၂၀၁၀ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ကာ ၂၀၁၄ တြင္ မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္-တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန။

စံျပပုဂၢိဳလ္-အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ၊ ဉာဏ္ပညာရွိသူ၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ျပန္ၾကည့္တတ္သူကို စံျပပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ထားရွိသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္-အမွတ္(၂၆၂၆)၊ အင္းဝင္(၄)လမ္း၊ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး။ (ယာယီ) ၀၉-၂၅၀၂၀၈၈၁၆။
 

Top News