ျပည္ေထာင္စု ေတာင္သူလယ္သမား အင္အားစုပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးမင္းသူ။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ၄,၀၀၀ ေက်ာ္။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္တြင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ငါးဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ ျမႇင့္တင္ရန္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္မည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္။

၅။ ေဆာင္ပုဒ္- လယ္သမား၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ ေအာင္ႏိုင္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စု ေတာင္သူလယ္သမား အင္အားစုပါတီကို မဲေပးစို႔။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - လယ္သမားအေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခခံလယ္သမားမ်ားကိုသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ထားသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ ကိုးတန္းမွ ဘဲြ႕ရအထိပါ၀င္သည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားတုိင္ပင္ၿပီး ပါတီရန္ပံုေငြကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ သံုးစြဲၾကသည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတြင္ ပဲခူးတုိင္း စည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ မတ္လတြင္ ယင္းပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လို မ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာကလည္း တိုင္းျပည္ ေျပာင္း လဲေရးမွာ အဓိကပါ၀င္တဲ့အတြက္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြား မယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားရင္လည္း က်န္တဲ့ပါတီေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔၊ အသစ္ေရးဆြဲဖို႔ လာမယ့္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အသစ္မွာ တိုက္တြန္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ေနာက္ၿပီး လယ္သမား အေရးအျပင္၊ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္သြား မယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
တုိင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္မျဖစ္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ပါတီက ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လယ္သမားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔အတြက္ စြမ္း စြမ္းတမံ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္လည္း ႀကိဳးစားသြားမယ္။ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးအေျမာ္အျမင္အေပၚ အ ေျခခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာၿပီး ေတာင္သူလယ္သမား တို႔ရဲ႕ အင္အားနဲ႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြား  မယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထား သလား။
အဓိကက စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ဖို႔ လို အပ္ပါတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြတည္ၿငိမ္လာၿပီဆုိရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြဟာမွ်တလာမွာပါ။ အဲဒီလိုအေျခခံလူတန္းစားေတြ အသံုးျပဳတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြတည္ၿငိမ္ဖို႔ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းဖို႔တုိက္တြန္းသြားမယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ လယ္ သမား၊ အလုပ္သမားနဲ႔ ဆင္းရဲသားျပည္သူလူထုအတြက္ သက္သာေစ်း ဆိုင္ေတြျဖစ္လာဖို႔ ေတာင္းဆိုသြားမယ္။ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းျပည့္၀လာရင္ ေတာ့ ခ႐ိုနီေတြ အျမတ္ထုတ္္လို႔မရေတာ့ဘူး။

ျပည္သူေတြက ျပည္ေထာင္စု ေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀က ဆင္းရဲေန တယ္။ လယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀ ေအာင္ျမင္ရင္ တုိင္းျပည္လည္း တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသြားမယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို အေလးျပဳ တဲ့ဘ၀ကေန လယ္သမားေတြကို အေလးျပဳလာေအာင္ႀကိဳးစားလုပ္ ေဆာင္သြားဖို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပါ။ လယ္သမားအပါ အ၀င္ ျပည္သူလုထုအေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကို မဲေပးလာၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
လယ္သမား၊ အလုပ္သမားဘ၀ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္တဲ့သူ၊ အေျခခံ လူတန္းစားအေရးကို ဂ႐ုစိုက္နားေထာင္ေပးၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္တဲ့သူကို သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္သြားမယ္။

ဥကၠ႒ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။

အသက္-(၃၈) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - ဥပေဒဘာသာရပ္(ေနာက္ဆံုးႏွစ္)။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၁၉၈၈ တြင္ ႏုိင္ငံေရးကို စတင္ စိတ္၀င္စားလာခဲ့ရာမွ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုညီၫြတ္ေရးပါတီ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္လႈပ္ရွား ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအႀကံေပးအဖဲြ႕တြင္လည္း ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၅ မတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ သူလယ္သမား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမား အင္အားစုပါတီကို တည္ေထာင္ကာ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ - မႈိစုိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းေအဗရာဟင္လင္ကြန္း

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အမွတ္ (၄၇၈)၊ နန္းေတာ္ကုန္း(၁) လမ္း၊ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖုန္း၀၉-၄၅၈၀၂၁၂၃၃၊ ၀၉-၃၃၈၇၇၅၁၁

Top News