လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေယာသပ္။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္။

၃။ မဲဆႏၵနယ္ - ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၉ ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ - ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္အစိုးရတက္တက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္။
လားဟူတိုင္းရင္းသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္ - ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚသစၥာရွိပါ။ အမ်ဳိးသားေရးအေပၚ ေလးစားပါ။ လူမ်ဳိးအေပၚတာဝန္ေက်ပါ။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီးစိစစ္သည့္ အေနအထားမရွိပါ။ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး မဲထည့္ႏိုင္ေအာင္ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သြားသည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ- ဗဟိုမွ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မိမိစရိတ္ျဖင့္ စိုက္ထုတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစၿပီး
အခက္အခဲရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးသို႔ အသိေပး၍ အလွဴေငြရွာေဖြႏိုင္သည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၁၉၈၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လားဟူတိုင္းရင္းသားဦးေစာလွ၊ ေဒၚေမရီတို႔က
မိမိတို႔လူမ်ဳိးအက်ဳိးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံကာ ပါတီဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ဆုိတာ အေၾကာင္းအရာေတြအမ်ားႀကီးရွိ တယ္။ အေျခခံဥပေဒလို႔ေျပာရင္မကုန္ႏိုင္ဘူး။ ဥပေဒေရးရာကြၽမ္းက်င္ သူေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ေလ့လာမိရသေလာက္ကေတာ့ မျပင္လို႔ကို လံုးဝ မျဖစ္ဘူး။ မျပင္ရင္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမညီဘူးျဖစ္မယ္။ ဒါကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ ဖို႔ မိတ္ဖက္ပါတီေတြ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ ႐ိုင္းပင္းကူညီေဆာင္ ရြက္သြားမွာပါ။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ထားပါသလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔က အင္မတန္လိုလားပါတယ္။ အား လံုးက ႏိုင္ငံသားေတြပဲေလ။ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေနၾကတာ။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ MPC (ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟိုဌာန)မွာ ေတြ႕တိုင္း ႀကိဳးစားၿပီးညႇိႏိႈင္းၾကပါလို႔ အၿမဲေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ပါဝင္ႏိုင္တဲ့က႑ကေန ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ျပည္သူေတြဆိုတဲ့အခါမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က ကြၽန္ေတာ္ တို႔လူမ်ဳိးအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို အေျခခံထားတာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံနဲ႔ ခ်ီေျပာရရင္ ညႇိႏိႈင္းၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိးအေရး ပိုလုပ္ေဆာင္ျဖစ္မယ္။

ျပည္သူေတြက လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနအထားက ကုိယ့္ လူမ်ဳိးပဲကိုယ္စည္း႐ံုးရေတာ့ တျခားေဒသ၊ တျခားလူမ်ဳိးေတြကို သြားစည္း ႐ံုးလို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ လူမ်ဳိးခ်စ္စိတ္နဲ႔ပဲ ကိုယ့္ေဒသလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ ဆည္းႏိုင္ေအာင္ စုစည္းလုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ အာမခံ ခ်က္ေတြမေပးဘူး။ လူမ်ဳိးခ်စ္စိတ္နဲ႔သြားေနတာပါ။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတေလာင္းဆိုတာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ အရည္ အခ်င္းရွိဖို႔လိုသလို တရားမွ်တစြာၾကည့္ၿပီး ဘက္မလိုက္တဲ့သူမ်ဳိး၊ ဒီမို ကေရစီစနစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မယ့္သူမ်ဳိး ေရြးခ်ယ္ခ်င္တယ္။ တရားမွ်တ ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္စဥ္က်င့္ႏုိင္မယ့္ သမၼတမ်ဳိးျဖစ္ရပါမယ္။

ဥကၠ႒ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

အသက္ - (၄၇) ႏွစ္။

ပညာအရည္အခ်င္း -၁၀တန္းေအာင္ (တကၠသိုလ္တက္ရန္ေလွ်ာက္ထားဆဲ)

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ - ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီပါတီတြင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အျခားႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳ မရွိဘဲ လူမ်ဳိးခ်စ္စိတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ - ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး။

စံျပပုဂၢိဳလ္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၄၂၈၂၁၉၀၈၁

Top News