ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ (FUP)

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေစာသန္းျမင့္ေအာင္။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ၁၂,၇၀၀ ေက်ာ္။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတြင္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြး၊ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေလးၿမိဳ႕ နယ္ စုစုေပါင္း မဲဆႏၵနယ္ ၃၈ ေနရာ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းစေသာ ေလာကပါလ တရားသံုးပါးကို အေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေရာက္ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္သြားမည္။ ႏုိင္ငံသားမွန္သမွ် တိုင္းရင္းသားမွန္သမွ် တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးရရွိေအာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၅။ ေဆာင္ပုဒ္- အခြင့္အေရးတူညီ FUP။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - မိမိေဒသကို အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သူ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေစတနာထားၿပီး ခ်စ္မယ့္သူႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္သူကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္။ ပါတီအေပၚႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ သစၥာမေဖာက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားကို ပါတီစည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ရန္ပံုေငြမ်ားကို ပါတီစတင္တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက မိခင္ပါတီျဖစ္သည့္ NBF (ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း)က ေထာက္ပံ့ေပး သည္။ ပါတီ႐ံုးငွားရန္၊ ပါတီဆက္လက္ရွင္သန္ေရးတို႔တြင္လည္း ကူညီေပးသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မိခင္ပါတီမွ သိန္း ၅၀၀ အလွဴေငြေတာင္းခံထားသည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- တုိင္းရင္းသားပါတီခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက ျပည္မရွိပါတီမ်ားကို ထိုးေဖာက္ရန္ အခက္အခဲရွိခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ၀င္ၿပိဳင္ ႏုိင္ရန္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီကို ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လို မ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ထက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြရရွိ ဖို႔ အဓိကေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔က တပ္မေတာ္ ဘက္ကေတာက္ေလွ်ာက္ ကန္႔ကြက္ေနလို႔ အန္ကယ္တို႔ဘာမွလုပ္လို႔ မရဘူး။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရၾကားမွာ Power (အာဏာ)ကြာဟမႈမရွိေအာင္ Power Sharing (အာဏာခြဲေ၀မႈ) ေတြ လုပ္ရမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာမွ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သြားလို႔ရမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အခုလည္းလုပ္ေနတာပဲ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးမရမခ်င္းေတာ့ အန္ကယ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ဆိုတာ ျဖစ္လာမွာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာလည္း အ လွမ္းေ၀းေနမွာပဲ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ၿပီးလုပ္ ေဆာင္သြားမယ္။ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေတြပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္းပမွ ဖက္ဒ ရယ္စနစ္က ရရွိမွာပါ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထား သလား။
အစိုးရျဖစ္ရင္ေတာ့ အားလံုးလုပ္လို႔ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က အစိုးရျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တ ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္။ ဒါေတြက သိပ္ခက္ခဲတဲ့အလုပ္မွမဟုတ္တာ။  လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လြဲမွားတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ ေနရတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲမွာမဟုတ္ဘူး။

ျပည္သူေတြက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ(FUD)ကို ဘာေၾကာင့္မဲ ေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔ရဲ႕ တကယ့္ခံယူခ်က္က လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ် တျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေန တာ။ ဒီအခ်က္ေတြကို မႀကိဳက္တဲ့သူ ဘယ္သူမွမရွိဘူး။ အန္ကယ္တို႔ အစိုးရျဖစ္ရင္ (ဒါမွမဟုတ္) လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ဒီအခ်က္ေတြရရွိ ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို ႏွစ္သက္ လက္ခံၾကမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြက အန္ကယ္တို႔ကို တာ၀န္ေပးၾကည့္ ပါ။ အန္ကယ္တို႔ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္သြားမွာပါ။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတဆိုတာ အိမ္တစ္အိမ္မွာဆိုရင္ အဖ (ဒါမွမဟုတ္) အမိျဖစ္ပါ တယ္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ကိုယ့္သားသမီးအားလံုးရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြကို ၾကည့္႐ႈသလို အစိုးရကလည္း ျပည္သူေတြကို ကိုယ့္သားသမီးအရင္းလို ေစာင့္ေရွာက္ ရမယ္။ အဲဒီလိုစိတ္ဓာတ္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္သြားမယ္။

ဥကၠ႒ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။

အသက္-(၆၀) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - B.Sc(Physics)

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ပူတာအိုၿမိဳ႕ ေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အလယ္တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာ အလုပ္မွထြက္ကာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ တည္ေထာင္ကာ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ - ႏုိင္ငံေရး။

စံျပပုဂၢိဳလ္- မရွိ။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အမွတ္ ဘီ-၀၉၀၅၊ ၉ လႊာ၊လမ္းမ ေတာ္ပလာဇာ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ၀၉-၈၆၃၂၉၁၈၊၀၉-၂၀၄၂၉၉၆

Top News