ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေအာင္သန္း။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - သံုးေထာင္ခန္႔။

၃။ မဲဆႏၵနယ္ - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ - ေမတၱာ၀ါဒကို ယံုၾကည္စြဲကိုင္ထား။

၅။ ေဆာင္ပုဒ္ - ၿငိမ္းခ်မ္း၊ လံုၿခံဳ၊ ညီၫြတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ရန္။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိမႈမ်ားကို
ဆက္လက္ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ − ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ လည္ပတ္ေန။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာမသိမ္းမီတြင္ ဦးႏု၏ ျပည္ေထာင္စုပါတီ (ပထစ)ကို အေျခခံယူၿပီး ယင္းပါတီမူ၀ါဒမ်ားျဖင့္
ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီကို ဆက္လက္က်င့္သံုးသြားမည္။ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီအမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လို မ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အန္ကယ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အ ေျခခံဥပေဒက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမွာ ေရးဆြဲထားတဲ့အတြက္ စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရိပ္အေငြ႕ေတြ ပါရွိေနတာကိုေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔မကိုက္ညီတဲ့အခ်က္္ေတြကို ေျပာင္းလဲမယ္။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အေၾကာင္းအရာပါရွိဖို႔ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သြား ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္္။ အဲဒါကို လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ျပင္သင့္ျပင္ထိုက္တဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ တ ခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္ေတြဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေဖာ္ေဆာင္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ အဲဒါေတြမွာ မလိုအပ္တာေတြရွိလာတယ္။ အဲဒါေတြကိုလည္း အန္ကယ္တို႔က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတည္ေထာင္ႏုိင္ဖို႔ကို ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္းပဲ အတတ္ ႏုိင္ဆံုးျပင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပါတီစံုဒီမိုကေရစီကို ၿငိမ္းခ်မ္္းစြာေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေရးအတြက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိရင္မျဖစ္ ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ႏိုင္ငံမွသာလွ်င္ ရွင္သန္ႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ အေရးႀကီးဆံုးက စစ္ ပြဲေတြရပ္ဖို႔ေဆာင္ရြက္မယ္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပဖို႔ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္မယ္။ အဲဒီလိုက်င္းပတဲ့အခါမွာ အန္ကယ္တို႔ရဲ႕မူ၀ါဒ ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ညီၫြတ္ေရးဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ အမ်ိဳးသားအားလံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဖိုရမ္ႀကီးတစ္ခုေပၚေပါက္ လာေရးကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ အခုလည္းတိုက္ တြန္းထားတယ္။ သေဘာထားေၾကညာခ်က္လည္း ထုတ္ထားတယ္။ လက္ရွိ ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ လူေတြအားလံုးကေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို လိုခ်င္ၾကတယ္။ ဆႏၵျပင္းျပင္းရွိလို႔ ေဆြးေႏြးေနတယ္လို႔အန္ကယ္ တို႔ယံုၾကည္တယ္။ ဘယ္လိုတုိက္တြန္းလဲဆိုေတာ့ အယူမသီးၾကပါနဲ႔။ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ပါ။ အစြန္းမေရာက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အယူအဆညီမွ်တဲ့အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ  ျပႆနာေတြအေပၚမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေတြးအေခၚ၊ အယူအဆရွိတယ္ ဆိုတာလက္ခံၾကပါ။ ဒါေပမဲ့လို႔ Unity In Diversity လို႔ေခၚတဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့အယူအဆေတြေပၚမွာ ညီၫြတ္ျခင္းသေဘာတရားကိုလက္ခံၿပီးအမ်ားေလွ်ာက္ဖို႔တည္ေဆာက္ၾကပါလို႔ အန္ကယ္တို႔ကတိုက္တြန္းတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔အပိုင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းထားတယ္။ တပ္မေတာ္က အမ်ိဳးသားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထဲထဲ၀င္၀င္ အေရးႀကီးတဲ့ အပိုင္းကေန ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တုိက္တြန္းထားတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕  ၀င္ေငြ၊  ထြက္ေငြမွ်ေအာင္  ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
စဥ္းစားထားပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ စီးပြားေရးစနစ္ကို ျပင္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ကို နာမည္ ေတာ့ရွိတယ္။ Market Economy ဆိုိတာ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတာက်ေတာ့ ပီပီျပင္ျပင္မျဖစ္လာေသးတာကို အန္ကယ္ တို႔ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လက္ရွိစီးပြားရးစနစ္မွာ ျဖစ္ေပၚေန တဲ့ ျပႆနာေတြရွိတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အန္ ကယ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေငြနဲ႔ တန္ဖိုးအမ်ားႀကီးကြာဟခ်က္ကို အနည္း ဆံုးကြာဟခ်က္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ အဲဒါမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သံုး ေနတဲ့ေငြေၾကးက တန္ဖိုးရွိလာမယ္။ အဲဒီကမွ ျပည္သူေတြဟာ စား၀တ္ ေနေရးအေျခအေနေတြ အဆင္ေျပလာတာျဖစ္လာမယ္။ အဲဒါေတြကို  လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္တာနဲ႔  အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္မယ့္ကိစၥျဖစ္ တယ္။ အေရးႀကီးဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ အန္ကယ္တို႔လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္တာနဲ႔ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္တစ္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံသားအားလံုးက ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကာကြယ္ တဲ့ဥပေဒ၊ အဲဒီဥပေဒရွိၿပီး အဲဒီဥပေဒကေန ႏုိင္ငံသားအားလံုးကိုကာ ကြယ္ေပးမယ့္ ဥပေဒကို ေဆာင္ရြက္မယ္။ အဲဒါက လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္က လည္း အဲဒီကိစၥရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။

ျပည္သူေတြက ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္ကိုယ္္တိုင္က ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္ သလို ဗဟိုတရား႐ံုးေရွ႕ေနျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဥပေဒေရးရာ ကို အကြၽမ္းတ၀င္ျဖစ္တဲ့သူေတြမ်ားမ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာလို႔ရွိ ရင္ လႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးမွာ အင္မ တန္နက္နက္နဲနဲ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ ဥပေဒရွိလ်က္နဲ႔ အက်ိဳးမ သက္ေရာက္တဲ့ ဥပေဒေတြကိုလည္း အန္ကယ္တို႔က အသက္၀င္ေအာင္ လုပ္မယ္။ အဲဒါက ဘယ္သူ႔အတြက္လဲဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္၊ ျပည္သူေတြအတြက္လုပ္မွာ။ ႏုိင္ငံသားအားလံုးကို ဥပေဒနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီသည္ ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။ ဥပေဒမဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုရင္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္သြားမွာ ေပါ့။ ဒါေၾကာင့့္မို႔ ဥပေဒနဲ႔ႏုိင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ  ျပည္သူ ေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့အစိုးရအဖဲြ႕တစ္ခု ေပၚေပါက္လာေရး ကို အန္ကယ္တုိ႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
လက္ရွိသမၼတလုပ္ခ်င္တယ္လို႔ေျပာတဲ့သူေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြကို အာမခံခ်က္ေပးတာမ်ိဳး မေတြ႕ရေသးဘူး။ ႏုိင္ငံသားမ်ား ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကိုလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ စာ ေတြ႕၊ လူေတြ႕ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတလုပ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးသာလွ်င္ သမၼတ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။

ဥကၠ႒ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။

အသက္-(၇၃) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - B.A , R.L

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ - တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀သန္႔ရွင္းဖဆပလႏွင့္တည္ၿမဲဖဆပလတြင္ သန္႔ရွင္းဖဆပလဘက္၌ လူငယ္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့။ ယင္းအခ်ိန္ကတည္းကပင္ ႏုိင္ငံေရး ေလာကထဲ၀င္ေရာက္ခဲ့။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ တြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟိုအသိပညာေရးရာေကာ္မတီ တာ၀န္မ်ားထမ္း ေဆာင္ခဲ့။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီတြင္ ဥကၠ႒ရာထူး ေလးႏွစ္ ခန္႔ တာ၀န္ယူခဲ့။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲ ျပန္လည္၀င္ ေရာက္ခဲ့။ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ၏ ဥကၠ႒။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္လည္း၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ဗဟိုတရား႐ံုးေရွ႕ေန။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ဦးႏု

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၈၆၃၁၅၁၆

Top News