ေလးလအတြင္း ကမၻာလွည့္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ ၁၉ စီး လာေရာက္ခဲ့

ကမၻာလွည့္အေပ်ာ္စီးသေဘၤာတစ္စီး ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ရွိစဥ္/ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တင္ အေပ်ာ္ စီးသေဘၤာ ၂၆ စီးလာေရာက္ရန္ရွိၿပီး ဧၿပီလကုန္အထိ ၁၉ စီးလာေရာက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 

၂၀၁၅ ဧၿပီလကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တင္အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ ၁၉ စီးျဖင့္ ခရီးသည္စုစုေပါင္း ၂၀,၁၄၇ ဦး၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္/ခရီးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  အဆုိပါသေဘၤာႀကီးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားသည္ ေန႔အခ်ိန္တြင္ လည္ပတ္စရာေန ရာမ်ားသုိ႔ လည္ပတ္ၿပီး ညပိုင္း၌ သေဘၤာေပၚတြင္ အိပ္ေသာ ေၾကာင့္ ဟုိတယ္အခန္းငွားရမ္းရ ျခင္းမရွိ၍ သာမန္ႏုိင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ၀င္ေငြမရေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

အေပ်ာ္စီးသေဘၤာအမ်ားစု သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးခက္မွလာ ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး မ်ားေသာအား ျဖင့္ သံုးရက္ခန္႔သာ ကမ္းကပ္ ရပ္နားေလ့ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ ကမ္းအာဏာပိုင္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၄တြင္ ပင္လယ္ကူး အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ ၁၈ စီးႏွင့္ ခရီးသည္ ၁၈,၆၁၁ဦးသာရွိခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ ေလးလတာကာလအတြင္း ၁၉စီးႏွင့္ ခရီးသည္ ၂၀,၁၄၇ ဦး၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္၀င္ေရာက္မႈႏႈန္းကုိေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္/ခရီး စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၄ တြင္ ၃ဒသမ ၀၅သန္းအထိရွိေနခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ ၄ ဒသမ ၅သန္းမွ ၅ သန္းအထိ၀င္ေရာက္ ႏုိင္မည္ဟု သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။

 

Top News