မန္းရတနာ ေလေၾကာင္းလုိင္း ခႏၲီးသုိ႔ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ေျပးဆြဲမည္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခႏၲီးၿမိဳ႕ေလဆိပ္သုိ႔ မန္းရတနာပံုေလေၾကာင္း လုိင္းမွ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေျပးဆဲြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

မန္းရတနာပံုေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ခႏၲီးသုိ႔ ေျပးဆဲြေသာ ဒုတိယေျမာက္ ေလေၾကာင္းလုိင္းျဖစ္လာၿပီး လက္ရိွတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္း မွ ပံုမွန္ခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆဲြလ်က္ရိွေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

မန္းရတနာပံုေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ဧၿပီ ၅ ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)မွ စတင္ကာ မႏၲေလးမွ ခႏီၲးသုိ႔ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ တနဂၤေႏြတိုင္းေျပးဆဲြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေလေၾကာင္းလုိင္း၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ က ေအတီအာေလယာဥ္ ႏွစ္စီးျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ ေသာ မန္းရတနာပံုေလေၾကာင္း လုိင္းမွာ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီက ရခုိင္ ျပည္နယ္ စစ္ေတြခရီးစဥ္ကုိ စတင္ေျပးဆဲြခဲ့ၿပီး လက္ရိွတြင္ ျပည္ တြင္းေလဆိပ္ ၁၁ ခုသုိ႔ ပံုမွန္ခရီးစဥ္မ်ား ဆင္းသက္လ်က္ရိွေနသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ FMI ေလ ေၾကာင္းလုိင္းႏွင့္ Apex ေလ ေၾကာင္းလုိင္းတို႔မွ ပံုမွန္ခရီးစဥ္ မ်ားကုိ စတင္ေျပးဆဲြခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုိင္း ၁၀ လိုင္းအထိရိွေနၿပီး ျပည္ပမွ ေလေၾကာင္းလုိင္း ၂၅ လုိင္းခန္႔က ပံုမွန္ခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆဲြလ်က္ရိွ ေနသည္။

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုိင္း မ်ားအနက္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ရပ္နား ထားေသာ အဲမႏၲေလး ေလ ေၾကာင္းလုိင္းကလည္း လာမည့္ ေမလတြင္ ပံုမွန္ခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လည္ ေျပးဆဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။

Top News