လႊတ္ေတာ္သို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးေန

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း လည္ပတ္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ  သတင္းရရွိသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္က ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္နဲ႔ သြားၿပီးေဆြးေႏြး ထားတယ္။ သူတို႔ဘက္က လာ ေရာက္လည္ပတ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ ႏွရက္ ႀကိဳတင္ ေလွ်ာက္ထားရ မယ္၊ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမယ္ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတယ္။ ဒီဘက္ ကေနလည္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း ေတြကို ခရီးစဥ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ စာပို႔ေပးမယ္’’ ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ဦးရဲေအာင္မ်ဳိးကေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားလည္ပတ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ေနျပည္ေတာ္ ေဒသသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကမၻာ လွည့္ ခရီးသည္မ်ား လည္ပတ္ ေလ့လာႏုိင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း လႊတ္ ေတာ္၊ သမၼတ အိမ္ေတာ္တို႔ကို ဝင္ေရာက္ ေလ့လာခြင့္ျပဳထား ေၾကာင္း Natural Dream ခရီး သြားလုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္ တာ ေဒၚစံပယ္ေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဒါကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ ဧည့္ သည္ေတြရွိတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးလည္ ပတ္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္း တဲ့အေနအထားပဲ’’ဟုေဒၚစံပယ္ ေအာင္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ကို အစည္း အေဝးမ်ား၊ ညီလာခံမ်ား အေျခ ခံေသာ MICE ခရီးစဥ္ေဒသအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္လ ၁၈ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္ေဒသ အျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားအျပား ကိုေခၚယူၿပီး တစုတေဝးတည္း ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း ေဒၚစံပယ္ ေအာင္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္သို႔ဝင္ေရာက္ ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္တုိးတက္လာၿပီး ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ တြင္ ေလဆိပ္ဝင္ေပါက္မွ ခရီး သည္ စုစုေပါင္း ၁၉,၂၆၁ ဦး ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္/ခရီးဝန္ႀကီးဌာနက စာရင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Top News