ေနျပည္ေတာ္ကို ခရီးစဥ္ေဒသအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္

ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အေ၀းမွျမင္ရစဥ္/ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)

ေနျပည္ေတာ္ကို အေျခစုိက္၍ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဟုိ တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။

ေနျပည္ေတာ္ကုိ အစည္း အေ၀းပဲြမ်ား၊ ညီလာခံမ်ား၊ ျပပဲြ မ်ားကို အေျခခံေသာ (Meeting၊ Incentive၊ Conference၊ Ex-hibition- MICE) ခရီးစဥ္တစ္ခု အျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္လ ၁၈ ရက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီဟုိတယ္မ်ား စိတ္ပါ၀င္စားစြာ လည္ပတ္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ား ျပည့္စံုေနၿပီဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္က ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အေဆာက္ အအံုအတြင္းသုိ႔ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား စနစ္တက် ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခြင့္ရရိွႏုိင္ရန္ တင္ျပေဆာင္ ရြက္ထားရိွၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ ငန္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဟီလ္တန္ဟုိ တယ္တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဟုိတယ္ ၀န္ ေဆာင္မႈဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ် ရန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၀က္ဘ္ဆိုက္ ထူေထာင္ရန္လည္း ရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ခရီးစဥ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ရာတြင္ လြယ္ကူမႈရိွေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုက္ၿပီး ခရီး စဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ရန္ အေကာင္းဆံုး အေန အထားျဖစ္သည္ဟု Kempinski ဟုိတယ္(ေနျပည္ေတာ္)မွ အေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာ ဖရန္႔ခ္ဒ႐ိႈင္းက သံုး သပ္ေျပာၾကားဖူးသည္။

၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မွာ  ၁၉,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွေနၿပီး ယခုအခါ၂၀၁၃ ထက္ ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္တုိးတက္လာ ေၾကာင္း ဟုိတယ္/ခရီး၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ား အရသိရသည္။

 

Top News