ဆာရာ၀ပ္သို႔ အလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ပါက အခ်ိန္မေရြးေနရပ္ျပန္ခြင့္ျပဳမည့္ ၀န္ခံခ်က္ရိွရမည္

မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆာရာ ၀ပ္ျပည္နယ္သို႔ ျမန္မာအလုပ္သ မားမ်ားေစလႊတ္လုိပါက အလုပ္ သမားမ်ား အခ်ိန္မေရြးေနရပ္သို႔ ျပန္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အလုပ္ရွင္၏ ၀န္ခံခ်က္ပါရိွမွသာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကုိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး ကိုေလးကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာက မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆာရာ၀ပ္ျပည္ နယ္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း၌ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအလုပ္ သမားအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ သည့္အျပင္ ယင္းျပည္နယ္အ တြင္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားလည္းျဖစ္ ေပၚခဲ့၍ ျမန္မာအစိုးရက လုပ္သားေစလႊတ္မႈကို ယာယီရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ယခုအခါလုိင္စင္ရ ေအဂ်င္ စီမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆုိခ်က္ အရ ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား  အဆင္မေျပပါက ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းခံျခင္းမျပဳဘဲ အလုပ္ သမားဆႏၵအတုိင္းေနရပ္သို႔ ျပန္  ခြင့္ျပဳသည့္ သေဘာတူညီမႈ၀န္ခံ ခ်က္ပါရိွမွသာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။  

  ‘‘အရင္က သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားၿပီး မျပည့္ခင္ျပန္ခ်င္ရင္ ေလ်ာ္ၿပီးမွသာ ျပန္ရမယ္။ အခု အလုပ္သမားက အဆင္မေျပ လုိ႔ ျပန္ခ်င္ရင္ ႏွစ္မျပည့္လည္း ျပန္ လို႔ရတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ ေအး ဂ်င့္ေတြ တင္ရင္ အဲဒီ၀န္ခံခ်က္ ပါမွ ခြင့္ျပဳမယ္။ မပါရင္ မျပဳဘူး။ အခုေအဂ်င္စီတစ္ခုတင္ထားတာ ရိွတယ္။ သူလည္း အခုအလုပ္ရွင္ ေထာက္ခံခ်က္ ေတာင္းထား တယ္’’ဟု ဦးကုိေလးက ဆက္ လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယခုေစလႊတ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ဆီအုန္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စက္႐ံု သီးသန္႔အလုပ္မ်ိဳးသာခြင့္ျပဳထား ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရိွဆာ ရာ၀ပ္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာအ လုပ္သမား ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ မေလးရွားေငြရင္းဂစ္ ၉၀၀ ရရိွၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အျပင္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ေလးသိန္းခန္႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ္လည္း တရား၀င္စာရင္းအရ တစ္သိန္းခန္႔သာရိွ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

Top News