ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အခ်ိန္မီမၿပီး

အရည္အေသြးမျပည့္မီျခင္းသည္ မေတာ္တဆမဟုတ္ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအနက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးမႈမရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၌ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပရာတြင္ ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အ တြင္း ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္း ၉,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္ငန္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္သာ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီး ကာ က်န္လုပ္ငန္း ၄,၀၀၀ ခန္႔(၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔) ၿပီးစီးမႈမရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူး ေပါင္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒(၁) ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗဟို အဖြဲ႕အစည္းေျခာက္ခု၊ ဝန္ႀကီး ဌာန ၁၉ ခုႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသံုးခု၏ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

‘‘အခ်ိန္မီမၿပီးေတာ့ ျပည္သူ ေတြ အက်ိဳးမခံစားႏုိင္ဘူးေပါ့။ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးေအာင္ မလုပ္တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အ ေရးယူဖို႔ လိုတယ္’’ဟု ဦးေအာင္ မင္းက ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အခ်ိန္မီၿပီးစီးမႈမရွိသည့္ လုပ္ငန္း ပမာဏအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အမ်ား စုသည္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းတုိ႔ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက ေျပာ သည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အခ်ိန္မီမၿပီးသျဖင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ရန္ ေနရာအခက္ အခဲရွိသကဲ့သို႔ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း မ်ား မၿပီးေသး၍ အခက္အခဲရွိ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘ႑ာႏွစ္ဆန္းကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ မတ္ လ ၃၁ ရက္အတြင္း အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူ  ျခင္းကို ဘ႑ာႏွစ္၏ပထမသံုးလ တာအတြင္း ေခၚယူရမည္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားတြင္ ပထမရွစ္လခန္႔အထိ တင္ဒါေခၚ ယူျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိန္မီ ၿပီးစီးမႈမရွိျခင္းသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းျခင္း၊ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း မၿပီးပါက အေရးယူႏုိင္မည့္ ခိုင္မာသည့္အခ်က္အ လက္မ်ား မပါရွိ၍ ျဖစ္ေၾကာင္းဦးေအာင္မင္းက ေထာက္ျပသည္။

သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီး မႈမရွိပါက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ သည့္ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားထံ မွ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ ၿပီး စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိစာခ်ဳပ္မ်ား၌ ထုိသို႔မပါရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အရည္ အေသြးျပည့္မီမႈမရွိေၾကာင္း၊ အ ရည္အေသြး ျပည့္မီမႈမရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ ေက်နပ္သည္အထိ ျပင္ဆင္ေပး ရမည္ဟု လက္ရွိစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ ျပထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕၌ စည္းကမ္းလိုက္နာသူ နည္းပါး ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက ဆို သည္။

‘‘အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံၫႊန္း မမီတာဟာ   မေတာ္တဆမွားယြင္း မႈေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကန္ထ႐ိုက္ တာေတြရဲ႕ မတရားအက်ိဳးအ ျမတ္ရရွိေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တယ္ လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးသပ္ပါ တယ္’’ဟု ၎က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

ကန္ထ႐ိုက္ယူထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အရည္အေသြး ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘‘တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆိုရင္ သြပ္ျပားကအစ တိုင္းရမလိုျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒီ ေလာက္အထိ လိုက္တုိင္းေနရၿပီ ဆိုေတာ့။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုစစ္တယ္။ ဌာနဘက္ကလည္း ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းတယ္။ ကုိယ့္အသိနဲ႔ကိုယ္၊ ကိုယ့္တာဝန္နဲ႔ကိုယ္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္  ဘာမွျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ကုမၸဏီေတြကလည္း ဌာနက ႀကီးၾကပ္မွ သူတို႔လုပ္ရမယ္ဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီစာခ်ဳပ္မွာ ဘယ္ေန႔ ၿပီးရပါမယ္ဆိုတာကို အေသးစိတ္ ပါၿပီးသား။ အဲဒီဟာကို သူတို႔ လိုက္မလုပ္တာ’’ဟု ၎က လႊတ္ ေတာ္အၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာ မ်ားအား ေျဖၾကားသည္။

၂၀၁၇-၁၈ အတြင္း ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္း ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ၆၀၀ ေက်ာ္သာ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးၿပီး က်န္ ၁,၉၀၀ ခန္႔ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ၿပီးစီးမႈမရွိေသး ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူး ေပါင္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပသည္။

ယင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ဖိတ္ေခၚထားသည္။