လႊတ္ေတာ္သတင္းေထာက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားအမတ္တို႔ၾကားကိစၥ ေကာင္စီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြး

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက လႊတ္ေတာ္သတင္းေထာက္အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔အၾကားျဖစ္ပြားသည့္ ကိစၥ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လြတ္လပ္စြာသတင္းရယူခြင့္အတြက္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ပထမအႀကိမ္ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔ ေန႔လယ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေအးသာ ေအာင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ သတင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနသည့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးကို ‘‘ငါ့ပံု မ႐ိုက္နဲ႔ ႐ိုက္ရင္ လက္သီးနဲ႔ထုိး မယ္’’ဟု ေျပာၾကားသည္။ ယင္း အျပင္ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးေနသည့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးကိုလည္း ‘‘ဘာလို႔႐ုိက္ေနတာလဲ’’ဟုဆိုကာ ဆဲဆိုခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ဘက္က သတင္းမီဒီ ယာေကာင္စီသို႔ တင္ျပထားၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားဘက္က လည္း တင္ျပထားသျဖင့္ ယခုကဲ့ သို႔ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲကို စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္သံုးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုပြဲအျဖစ္ စီစဥ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ဘက္က တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိ သျဖင့္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားကို မသိခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ လႊတ္ ေတာ္တြင္း သတင္းယူေနသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ ေန ရာစီစဥ္ေပးေရး (ဥပမာ-ယခင္ကကဲ့သို႔ Interpreter Room မွတစ္ ဆင့္ သတင္းရယူခြင့္ေပးေရး) တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။ ယင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ထံ တင္ျပမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဘက္က တံု႔ျပန္သည္ ဟု ဆိုသည္။

‘‘ခ်က္ခ်င္းႀကီးရလာဖို႔က ေတာ့ သူတို႔ဘက္မွာလည္း အခက္ အခဲေတြ ရွိပံုရတယ္။ သူတို႔က ျပန္ေဆြးေႏြးမယ္ေျပာတယ္’’ဟု ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ သတင္းယူ ေနသည့္ သတင္းေထာက္အားလံုး ကို လႊတ္ေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီက စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ ယင္းအျပင္ လႊတ္ေတာ္ သတင္းေထာက္မ်ားအနက္ သံုးဦး ခန္႔ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ (Contact Person) အ ျဖစ္ တာဝန္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ က ေျပာသည္။