ကုလ႐ံုးခြဲဖြင့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟုဆို

 ေနျပည္ေတာ္၌  ကုလသမဂၢ႐ံုးခြဲလွစ္ျခင္းသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကုလသမဂၢအ ၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာေဟာင္ လ်မ္ရွီက ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။


ကုလသမဂၢ႐ုံုးခြဲကို ေနျပည္ ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၌ ဇူလိုင္ ၁၁ရက္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ယင္း႐ံုးခြဲအသစ္ကို တက္ေရာက္ဖြင့္ လွစ္ေပးသည့္ လက္ေထာက္အ တြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္က ယင္းသို႔ေျပာ ၾကားေၾကာင္း ကုလသမဂၢသတင္း အခ်က္အလက္စင္တာ (ရန္ကုန္) ကယမန္ေန႔၌ ထုတ္ျပန္သည္။

‘‘ဒီ႐ံုးက အစုိးရနဲ႔ျမန္မာျပည္ သူလူထုကို အကူအညီေတြေပးဖို႔ နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကု လသမဂၢရဲ႕ အမွတ္သေကၤတပါ ပဲ။ ကုလပဋိညာဥ္မွာပါတဲ့ တန္ဖိုး ထားမႈေတြကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ’’ ဟု ၎ ကေျပာသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရသည္ ရန္ကုန္  အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္ စီမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲ တမ္းအတြင္း၀န္ဦးျမင့္သူက ေျပာ ၾကားသည္။ 

‘‘အရင္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔နဲ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုရင္ သူ တို႔က ရန္ကုန္ကေန ေနျပည္ေတာ္ ကိုလာရပါတယ္။ အခုေတာ့ကိုယ္ စားလွယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ႐ံုးခြဲျဖစ္သြားပါတယ္’’ ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။ 

အဆိုပါ ကုလသမဂၢ႐ံုးခြဲ တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကုလေအဂ်င္စီ  ၁၇ ခုအနက္ ၁၂ ခုလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး  ႐ံုးခြဲဖြင့္ ပြဲသို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရး၀န္ ႀကီး ဦးစိုး၀င္း၊  အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ ႀကီး  ဦးေက်ာ္တင္၊ ပညာေရး၀န္ ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ကု လသမဂၢလက္ေထာက္အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ကုလ သမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားမွ ဌာေနကိုယ္ စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္သည္။ 

More in Politics Section