သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ပထမအႀကိမ္လက္ခံေတြ႕ဆံု

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္က ေတြ႔ဆံုေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − သမၼတ႐ံုး)

  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ကုလသမဂၢအ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥစ္ခရစၥတင္း ရွယန္နာ ဘာဂီနာကို သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ယမန္ေန႔က လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။

 ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဒီမို ကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥရပ္မ်ား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥစ္ခရစၥတင္းရွ ယန္နာဘာဂီနာသည္ ေနျပည္ ေတာ္သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္လာ ေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ လာေရာက္စဥ္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

 အလားတူတပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က အထက္ ပါကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ယမန္ေန႔တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံု၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေန၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ သည္ လက္ရွိက်င္းပေနေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအ ေ၀းတက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ယမန္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

 ေတြ႕ဆံုရာတြင္ လူ႕အခြင့္ အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုအပါအ၀င္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ကုလသမဂၢက ကူညီပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည့္ ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ ခြာသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢအၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ MoU အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႕အသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား သဟဇာတရွိေရးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

More in News Section