ဦးဆက္ေအာင္ကို ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ခန္႔အပ္

 ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး ဆက္ေအာင္ကို အစိုးရက ခန္႔ အပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိေက်ာက္ျဖဴအထူးစီး ပြားေရးဇုန္ ဥကၠ႒ဦးစိုး၀င္းသည္ပူး  တြဲဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္လက္တာ ၀န္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဇူလိုင္ ၈ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ဦးဆက္ေအာင္သည္ လက္ ရွိတြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒အ ျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခုကဲ့သို႔   ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသျဖင့္ သီလ၀ါအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ  အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏွစ္ခုစလံုး၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ျဖစ္ လာမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန  ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္စိုး  ကေျပာသည္။

‘‘ေနာက္ပိုင္းလုပ္ငန္းေတြ မွာဒုတိယ၀န္ႀကီးအဆင့္ေဆာင္ ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။  ညႇိႏိႈႈင္းေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းေတြ မွာလည္း အဆင္ေျပေအာင္ပါ’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ားတာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

‘‘ပိုေကာင္းလာေအာင္လုပ္ တဲ့သေဘာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဇုန္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ပိုေကာင္း လာမွာပါ’’ ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး ေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာသည္။  

ဦးဆက္ေအာင္သည္ အထူး စီးပြားဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီးျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား  အေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္စြာသိရွိသူ  ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြား ဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအတြင္း ေရးမွဴး  ဦးေရႊ ဟိန္းကေျပာသည္။

‘‘Politic (ႏုိင္ငံေရး) အရ ကိုယ္တြယ္ဖို႔နည္းနည္းခက္ေန ခ်ိန္မွာ သူ႔ကို တာ၀န္ေပးလိုက္ တာေက်ာက္ျဖဴ SEZ ကို အျမန္ ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူ႔အ ရည္အခ်င္းကေျပာစရာ မရွိပါ ဘူး’’ ဟု ဦးေရႊဟိန္းကဆိုသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ကို မၾကာမီစတင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးေဒါက္ တာသန္းျမင့္က ယခုလဆန္းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

 စီမံကိန္း၏ရင္းနီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႀကီးမားေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္စီ မံကိန္းကို အပိုင္းလိုက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၀န္ႀကီးေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီး ဦးစိုး၀င္းကမူ ဂ်ပန္ Nikkei Asian Review သတင္းဌာနႏွင့္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ကအထူးေတြ႕ဆံု  ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအရြယ္ အစားေလွ်ာ့ခ်ေရး တ႐ုတ္ထံ ေတာင္းဆိုမည္ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ကို ၂၀၁၅ တြင္ တ႐ုတ္အစိုး ရပိုင္ CITIC ကုမၸဏီက တင္ ဒါေအာင္ျမင္ထားသည္။   ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ၾကားရွယ္ ယာ ၃၀ ႏွင့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စီပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ဘက္ကဆိုထားသည္။

ထိုစီမံကိန္းကို အိႏိၵယ သမု ဒၵရာဘက္ မ်က္ႏွာမူထားေသာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံ ကုန္က်ခံ၍ တည္ ေဆာက္ရန္စီစဥ္ထားသည္။ ျမန္ မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ဆိပ္ကမ္း ျဖစ္လာမည့္ ယင္းစီမံကိန္းလ်ာ ထားမႈတြင္ ကုန္တင္သေဘၤာႀကီး မ်ားဆိုက္ကပ္ႏုိင္ေသာ ဆိပ္ကမ္း အနီး ၁,၀၀၀ ဟက္တာက်ယ္ေသာစက္မႈဇုန္တစ္ခုပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။