ျမန္မာအစုိးရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန၍ ျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္ခံရသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကုိ အေမရိကန္ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းဖြယ္ရွိဟုဆို

 အေမရိကန္က ျပည္၀င္ ခြင့္ပိတ္ထားသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစုိး ရ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ ပိတ္ဆုိ႔အ ေရးယူမႈကုိ အေမရိကန္ဘက္ကျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲ တမ္းအတြင္း၀န္ဦးျမင့္သူက ေျပာ သည္။

အေမရိကန္က ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၃၁ ဦးကုိ ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္ မာအစုိးရက သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္၍ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူထားမႈကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူကရွင္းျပသည္။


‘‘ဒါ Limited Sanction ပါ။ အလည္အပတ္ကုိ ကန္႔သတ္တာ ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ဖို႔လည္း ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးပါၿပီ။ ဒါ ေတြကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မူနဲ႔ လည္းကိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားေဟာင္းေတြ ျပန္လည္လက္ ခံေနတဲ့ မူနဲ႔လည္းကိုက္တဲ့အ တြက္ စိစစ္ၿပီးျပန္လက္ခံပါမယ္။ ဒါကုိ သူတို႔ျပန္စဥ္းစားသြားမွာ ပါ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ အ ေမရိကန္သုိ႔ တရားမ၀င္ေရာက္ရွိ ေနၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၄၇ ဦးကုိ အေမ ရိကန္အမိေျမလုံၿခံဳေရးဌာနက ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔အနက္ ၁၆ ဦးသာျပန္ လည္ေရာက္ရွိေနၿပီး ၃၁ ဦးျပန္ လည္လက္ခံရန္ က်န္ရွိေနသည္။

‘‘အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က သူတို႔ဘက္နဲ႔ဆက္ၿပီး ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္။ ၀ါရွင္ တန္ဘက္ကလည္း ျမန္မာသံ႐ံုး က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သလုိ ဒီ ဘက္မွာလည္း အေမရိကန္သံ႐ုံး နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔၊ လ၀က၀န္ႀကီး ဌာနနဲ႔ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမယ္’’ ဟု အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္က ေျပာ သည္။

 ျမန္မာ ႏွင့္ လာအုိသည္ အေမရိကန္က ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျငင္းဆုိျခင္း(သုိ႔မဟုတ္)ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမ်ားရွိေန၍ ကန္႔သတ္ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ အ ေမရိကန္ အမိေျမလုံၿခံဳေရးဌာန က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာပိတ္ဆုိ႔အ ေရးယူခံရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္မႈမရွိပါက ယခုကန္႔သတ္အ ေရးယူမႈထက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာ ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း အေမရိကန္အ စုိးရက သတိေပးသည္။

 အဆုိပါကန္႔သတ္ျပည္၀င္ ခြင့္ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာနတို႔ပါ၀င္ၿပီး အဆုိပါ၀န္ ႀကီးဌာနႏွစ္ခုမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္အဆင့္ႏွင့္ အထက္အရာရွိ ႀကီးမ်ားကုိ အလုပ္သေဘာ၊ အ လည္အပတ္ဗီဇာ (B1 and B2 nonimmigrant Visas)မ်ားကန္႔ သတ္ပိတ္ဆုိ႔ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၏ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာပိတ္ဆုိ႔ခံရမႈ တြင္ ျမန္မာႏွင့္လာအုိႏုိင္ငံတုိ႔ မတိုင္မီ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္အာဖရိ ကႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္သည္။