ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားစာေပေဆြးေႏြး၀ုိင္းကို ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ျပဳလုပ္မည္

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ စာေပ ေဆြးေႏြး၀ိုင္းကို ရန္ကုန္္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ ရန္္ စီစဥ္ေနသည္ဟု   အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာ သည္။

လာမည့္ၾသဂုတ္တြင္ က်င္း ပမည့္ လူငယ္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲ ေတာ္ (မႏၲေလး)တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မႏၲေလး တိုင္းအတြင္းရွိ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳလူငယ္မ်ား၏ စာေပ ေဆြးေႏြး၀ုိင္းကို ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ၿပီးအလား တူစာေပေဆြး ေႏြး၀ိုင္းမ်ိဳး ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ တြင္လည္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

‘‘လုပ္မယ္လို႔ေတာ့ စီစဥ္ ထားတယ္။ ရက္မသိေသးဘူး။  ရန္ကုန္တိုင္းနဲ႔ မႏၲေလးတိုင္းက တကၠသိုလ္ေတြက ကိုယ္စားျပဳ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ေရြးဖို႔စီစဥ္ေပးထားတယ္။ မႏၲ ေလးက်ား ၁၀ ေယာက္၊ မ ၁၀ ေယာက္၊ ရန္ကုန္က်ား ၁၀ ေယာက္၊ မ၁၀ ေယာက္ေရြးေန တယ္။ အေျဖမထြက္ေသးဘူး’’ ဟု ေဒါက္တာသိန္း၀င္းကေျပာ သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌က်င္းပ မည့္ စာေပေဆြးေႏြး၀ိုင္းတြင္ပါ ၀င္ရန္္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိေဆး တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္  ေဆးပညာႏွီး ႏႊယ္တကၠသိုလ္မ်ား အပါအ၀င္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းကိုယ္ စားျပဳ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ေက်ာင္း သားတစ္ဦး၊ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ၏ အမည္စာရင္းကို အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနက  သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ တြင္ေတာင္းယူ ထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ တြင္ေနျပည္ေတာ္၌ လူငယ္မ်ား  ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္း စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။   ယင္းေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ပင္လံု၊ ဧၿပီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္တြင္ မႏၲ  ေလးတိုင္း  ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမတိုင္ကန္ရြာ၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တို႔၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒ သႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ႏွင့္ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္၌ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကို ခုနစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ား သီးသန္႔ပါ၀င္မည့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္  စာေပေဆြးေႏြး၀ိုင္းကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ စတင္ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္သည္။