ရတနာပုံႏွင့္ ရန္ကုန္ပြဲျဖစ္ရပ္အတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးက ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္

ရတနာပုံႏွင့္ ရန္ကုန္အ သင္းတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ပြဲတြင္ ျဖစ္ ပြားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီက ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ သည္။


ဇူလုိင္ ၈ ရက္က မႏၲလာ သီရိကြင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အ ဆိုပါပြဲျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ဇူ လိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ၿပီး တာဝန္က် ဒိုင္လူႀကီး မ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္းျခင္း၊ ၿပိဳင္ ပြဲႀကီးၾကပ္ႏွင့္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့ လာျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ဗီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ သည့္ ရတနာပုံႏွင့္ ရန္ကုန္အ သင္းကစားသမားအခ်ိဳ႕ကို ျပစ္ ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ရတနာ ပုံႏွင့္ ရန္ကုန္ပြဲတြင္ ပြဲခ်ိန္အတြင္း ႏွစ္၀ါ(တစ္နီ)ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ခံရ သည့္ ရတနာပုံကြင္းလယ္လူ လိႈင္းဘိုဘိုသည္ ဒိုင္လူႀကီးကုိ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုသျဖင့္ အ နီးစပ္ဆံုး သုံးပြဲပယ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကး က်ပ္သံုးသိန္းေပးေဆာင္ရန္ ခ် မွတ္ခဲ့သည္။

ရတနာပုံ အရန္ကစားသမား ေနမ်ိဳးေအာင္သည္ ရန္ျပဳမည့္ အမူအရာျဖင့္ ကြင္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီး ၾကပ္သူက မဝင္ရန္ေျပာၾကား သည္ကို ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္သူကုိ႐ိုင္း ပ်စြာျပန္လည္ေျပာဆိုသျဖင့္ အ နီးစပ္ဆံုး သုံးပြဲပယ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကး က်ပ္သံုးသိန္း ေပးေဆာင္ရန္ ခ် မွတ္ခဲ့သည္။

ရတနာပုံ တိုက္စစ္မွဴး ႐ႈိင္း သူရသည္ အရန္ကစားသမားထိုင္ ခံုႏွင့္ ၾကက္ေျခနီထိုင္ခံုမ်ားကို ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္၊႐ိုက္ခ်ိဳးသ ျဖင့္ သုံးပြဲပယ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးက်ပ္ သံုးသိန္း ေပးေဆာင္ရန္ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။

ရတနာပံုအသင္း ဂိုးသမား ျပည့္လွ်ံေအာင္သည္ ဒိုင္လူႀကီး ကုိ မေခ်မငံၾကမ္းတမ္းစြာ ျပဳမူ ဆက္ဆံခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသျဖင့္ တစ္ပြဲပယ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးက်ပ္ တစ္သိန္းေပးေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္ခဲ့ သည္။ ရတနာပံုအသင္းမွ အ သင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူဦးရန္ပုိင္သည္ ဒိုင္လူႀကီးကုိလည္ပင္းဖက္၍ ဆြဲ ေခၚသြားျခင္းသည္ မျပဳအပ္သ ျဖင့္ ေနာက္ေနာင္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား ကို ေလးစားစြာဆက္ဆံရန္ႏွင့္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာပါက ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ရွင္ ရတနာပံုအသင္းပရိ သတ္အခ်ိဳ႕သည္ ကြင္းအတြင္းသုိ႔ အရာ၀တၳဳပစၥည္းျဖင့္ ပစ္ေပါက္ ျခင္းေၾကာင့္ ရတနာပုံအသင္းကို ဒဏ္ေၾကးက်ပ္ ၁၀ သိန္း ေပး ေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ရန္ ကုန္အသင္း ေနာက္ခံလူမြန္ကာ လူးသည္ ရတနာပံုအသင္းမွ ဝင္း ႏုိင္စိုးကုိတံေတာင္ျဖင့္ တိုက္ကာ ၾကမ္းတမ္းစြာ ျပဳမူေၾကာင္း ထင္ရွားစြာစိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္  ႏွစ္ပြဲပယ္ႏွင့္ဒဏ္ေၾကး က်ပ္ႏွစ္သိန္းေပးေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ယင္းပြဲစဥ္ တာဝန္က်ကြင္း လယ္ဒိုင္လူႀကီးဦးသန္႔စင္ဦး၏ ပြဲ အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အား နည္းျခင္း၊ ျပတ္သားမႈမရွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာကိစၥ ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဒိုင္လူႀကီး ေကာ္မတီက ၎ကုိထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ စည္းကမ္းထိန္း သိမ္းေရးေကာ္မတီက ခ်မွတ္ခဲ့ သည္။ ယင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္အ သင္းက ရတနာပုံအသင္းကုိ ၂-၁ ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိသည္။

More in News Section