အေရွ႕ေတာင္အာရွ ယူ-၂၀ ေဘာ္လီေဘာ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ(က)ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ပြဲရ

အသက္(၂၀)ေအာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဘာ္လီ ေဘာၿပိဳင္ပြဲအုပ္စုအဖြင့္ပြဲတြင္ ျမန္မာ(က)အသင္းႏွင့္ ထုိင္းအ သင္းတုိ႔က ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကုိ အ သီးသီးအႏုိင္ရခဲ့သည္။


ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ ၀ဏၰသိဒိၶအားကစား႐ုံတြင္ က်င္းပသည့္အုပ္စုအဖြင့္ပြဲ၌ ျမန္ မာ(က)အသင္းက မေလးရွား အသင္းကုိသုံးပြဲျပတ္၊ ထုိင္းအ သင္းက ျမန္မာ(ခ)အသင္းကုိ သံုး ပြဲျပတ္ျဖင့္ အသီးသီးအႏုိင္ရခဲ့ သည္။

ျမန္မာ(က)အသင္းသည္ မေလးရွားအသင္းကုိ ရမွတ္ (၂၆-၂၄)၊ (၂၅-၁၁)၊ (၂၅-၁၇)ျဖင့္ သုံးပြဲျပတ္၊ ထုိင္းအသင္း က ျမန္မာ(ခ)အသင္းကုိ ရမွတ္ (၂၅-၈)၊ (၂၅-၁၀)၊ (၂၅-၁၈) ျဖင့္ သုံးပြဲျပတ္ျဖင့္အသီးသီးအႏိုင္ ရခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွယူ-၂၀ ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲအုပ္စုဒုတိယ ပြဲစဥ္မ်ားကို ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္ (ယေန႔)တြင္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ မေလးရွားႏွင့္ ထုိင္း၊ ေန႔ လယ္ ၂ နာရီတြင္ ျမန္မာ(က)ႏွင့္ ျမန္မာ(ခ)အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အထိ က်င္းပမည့္ (၂၀)ႀကိမ္ ေျမာက္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ အိမ္ရွင္ ျမန္မာအသင္းက ျမန္မာ(က)ႏွင့္ (ခ)၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား စုစုေပါင္း ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ေလးသင္း ပတ္လည္ စနစ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

More in News Section