ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္၌ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦး ေရြးခ်ယ္ခံရန္ စာရင္းတင္ထား

 ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ငါးဦး အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားေၾကာင္း မင္းဘူးခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ခိုင္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးေက်ာ္ေငြ၊ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ဦးစိန္ေရႊမင္း (ခ) ေမာင္ ပိုက္၊ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (NUD) မွ ဦး ေအာင္ေဌးႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ဦးသိန္းထက္ေ၀ႏွင့္ ဦးေသာင္းစိုး တို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက ဆိုသည္။

‘‘အခု ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ အမည္တင္သြင္းထားသူေတြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္း နဲ႔ ညီၫြတ္ျခင္းရွိ၊ မရွိကို လာမယ့္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ မနက္ ၁၀ နာရီမွာ ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံး ခန္းမွာ စိစစ္မွာျဖစ္တယ္။ ယွဥ္ ၿပိဳင္လိုျခင္းမရွိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းရွိရင္ ဇူလိုင္ ၁၂ နဲ႔ ၁၃ ရက္မ်ားမွာ အမည္စာရင္းတင္ သြင္းမႈကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ပါ တယ္’’ဟု ဦးတင္ခိုင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

 ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္  ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းအ တည္ျပဳထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

       ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာရွိၿပီး မေကြးတိုင္းအတြင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေနရာသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က အႏိုင္ရရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ တြင္ ၎၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါ ေနရာလစ္လပ္ေန၍ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။