ဧရာ၀တီတုိင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ လုိအပ္

 ဧရာ၀တီတုိင္းရွိ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၈,၀၀၀ ေက်ာ္လိုအပ္ေနေၾကာင္း တုိင္းပညာေရးမွဴး႐ုံး ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

 မူလတန္း အဆင့္တြင္ ၅,၇၂၀ ဦး၊ အလယ္တန္းအဆင့္ တြင္ ၁,၃၆၅ ဦးႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္တြင္ ၁,၀၀၁ ဦးလုိအပ္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လိုအပ္ ခ်က္ရွိတာကို ၀န္ႀကီးဌာနကို လည္း တင္ျပထားတယ္။ ၀န္ထမ္းခန္႔တယ္ဆိုတာလည္း ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနကပဲ ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိတာဆိုေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ရွိေပမယ့္ လတ္တေလာ မျဖည့္ႏုိင္ေသးဘူး’’ ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းကဆုိသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမနည္း၍ ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ားေသာ ေက်ာင္းမ်ား သို႔ ေက်ာင္းသားနည္း ၍ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေခတၱျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားထံ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

 ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ  မူလတန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးတစ္ဦးက ‘‘ဘယ္ေက်ာင္း က ေက်ာင္းသားအင္အား ဘယ္ ေလာက္ရွိတယ္၊ ဆရာအင္အား ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ ၿမိဳ႕ နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွာ စာရင္းရွိ ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမ ပိုေနတဲ့ ေက်ာင္းေတြက လုိေနတဲ့ေက်ာင္း ေတြကို ဌာနရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ လဲႊေျပာင္းေပးမွသာ ဆရာ၊ ဆရာ မေတြကလည္း အခ်ိန္ျပည့္တာ ၀န္ယူႏုိင္မွာပါ။ ယာယီသေဘာနဲ႔ တာ၀န္ေပးတာက ကေလးေတြ ရဲ႕ သင္ၾကားေရးပိုင္းကို ထိခုိက္ ပါတယ္’’ ဟု ဆုိုိသည္။

ယခု ဧရာ၀တီတုိင္းရွိ တကၠ သိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ ႏႈန္း လုံး၀မရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ေအာင္ခ်က္နည္းေသာေက်ာင္းမ်ားကို ဦးစားေပး၍ ဘာသာရပ္အလုိက္ လိုအပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရ ျဖည့္တင္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရ ခြင့္ျပဳသည့္ ဘတ္ဂ်က္အေပၚအေျခခံ၍ ဆရာ၊ဆရာမ လိုအပ္ခ်က္ကို တုိးျမႇင့္ ခန္႔အပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဧရာ၀တီတုိင္း ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။