ဇြန္လအတြင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ ျမင့္တက္ၿပီး ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့က်

ဇြန္လအတြင္း ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈျမင့္တက္၍  ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ဦးေရ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာ နက ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ ျပန္သည္။

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိ မႈသည္ ဇြန္လအတြင္း ဦးေရႏွစ္ ေသာင္းေက်ာ္ၿပီး ေမလကထက္ အလုပ္အကိုင္ရရိွသူ ထက္ဝက္ ခန္႔ပိုမ်ားခဲ့သည္။


ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္မတ္လမွ ေမလအထိ လအလိုက္ အလုပ္အ ကိုင္ရရွိမႈသည္ တစ္လလွ်င္ ဦးေရ၁၃,၀၀၀ မွ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔အထိ သာရွိ၍ ဇြန္လအတြင္း အလုပ္အ ကိုင္ရရွိမႈသည္ အဆုိပါ သံုးလ ထက္ သိသာစြာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

‘‘ဇြန္လအတြင္းမွာ အလုပ္ အကိုင္ျပပြဲေတြ ျပန္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တာ ေၾကာင့္လည္း အလုပ္ရရွိသူဦးေရ ျမင့္တက္လာခဲ့တာလို႔ ယူဆလုိ႔ရ တယ္။ ဒါေပမဲ့ မုိးတြင္းကာလမွာ လုပ္ငန္းအသစ္တိုးခ်ဲ႕မႈေတြ နည္း ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းလ ေတြမွာ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈအေျခ အေနအတိုးအေလ်ာ့ကေတာ့ ရွိ ႏိုင္တယ္’’ဟု အလုပ္သမားၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ဇြန္လတြင္ ျပည္ပ  သို႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သူ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ေမလထက္ ၆,၀၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မႈသည္ ဇြန္လက ဦးေရ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ယခင္လထက္ ဦးေရ ၅,၀၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့သျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈအေလ်ာ့ က်ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈလည္း ေမလထက္ ဦးေရသံုးရာခန္႔ ေလ်ာ့နည္း ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့က်သည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္စာ ရင္း၌ ေဖာ္ျပသည္။

 ‘‘သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့တယ္ဆိုေပမယ့္ အလုပ္ေခၚ ယူမႈေတြကေတာ့ ေလ်ာ့မသြားပါ ဘူး။ ေစလႊတ္မႈအပိုင္းၾကန္႔ၾကာ တဲ့ အေျခအေနတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေလ်ာ့သြားတဲ့သေဘာပါ’’ဟု ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။