ျမန္မာစြန္႔ဦးတီထြင္ပဲြေတာ္တြင္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျပခန္းအခမဲ့ျပသခြင့္ေပးမည္

ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ပြဲေတာ္ကို တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ယမန္ႏွစ္က က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာစြန႔္ဦးတီထြင္ပဲြေတာ္တြင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္အ တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မိမိလုပ္ငန္း၏ထုတ္ကုန္မ်ား(သို႔)၀န္ေဆာင္ မႈမ်ား အခမဲ့ပါ၀င္ျပသႏုိင္မည္ ဟု MYEA  အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးေဒၚေမသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MYEA)က ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ စြန္႔ဦးတီထြင္ ပဲြေတာ္ႀကီးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။


ျပပဲြတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္ စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပခန္း ေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ကနဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ တြက္ ျပခန္းေနရာမ်ား  ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားအနက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အခမဲ့ျပသခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ ေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ထား သည့္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မိမိလုပ္ငန္း၏ ထုတ္ကုန္မ်ား (သို႔)၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ပါ ၀င္ျပသရန္ MYEA -Myanmar Young Enterpreneurs Association ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ ႏွာတြင္ ၀င္ေရာက္စာရင္းသြင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ဟု ေဒၚေမ သန္႔ဇင္က ေျပာသည္။

‘‘မႏွစ္တုန္းက ျပခန္းေနရာ ၅၀ ေက်ာ္၊ ၆၀ နီးပါး အခမဲ့ ျပသေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မႏွစ္ က ရတဲ့ေနရာက ကနဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းသမားေတြအတြက္ ေန ရာအရမ္းက်ဥ္းလြန္းတယ္။ ဒီႏွစ္ မွာ က်န္တဲ့ျပခန္းေနရာေတြကို ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့မွ ျပခန္းရဲ႕ ေနရာ ကို မွ်ၿပီးေပးမွာပါ။ နယ္ကလူေတြ ကိုလည္း လာျပေစခ်င္တယ္’’ဟု ေဒၚေမသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။

ယင္းပဲြတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ ေပးႏုိင္ရန္၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ စီး ပြားေရး၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းစတင္ တည္ေထာင္သည့္ လူငယ္မ်ား အား ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးျခင္း အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရး က႑ကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္း ေဒၚေမသန္႔ဇင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ပဲြေတာ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းစုႀကီးမ်ားႏွင့္ အေသးစား၊ အ လတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ကနဦးတီထြင္လုပ္ ငန္း (Start Up) မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေနေသာ နည္းပညာအ ေထာက္အကူႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္း အႏွီးမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ်ိတ္ဆက္ပဲြမ်ား၊ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္း ျပေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း အစီအ စဥ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္တိုသင္တန္းမ်ား တစုတစည္းတည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

 အဓိကေဆြးေႏြးမည့္အ ေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္းပညာအေျခခံ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ အေျချပဳမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။