ဒုတိယအႀကိမ္မေကြးနည္းပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမည္

မ​ေကြးနည္​းပညာတကၠသိုလ္​​ ေက်ာင္​းသားသမဂၢ​ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရန္ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မိုးေက်ာ္)

 ေက်ာင္းသားအားလုံး မဲေပးႏုိင္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြး နည္းပညာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢေရြး ေကာက္ပြဲကုိ ယခုလအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္း သားသမဂၢဥကၠ႒ေနာက္ဆုံးႏွစ္ BE Civil ေက်ာင္းသား ကုိခ်စ္၀င္း ေမာင္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကုိ စည္းစနစ္ ႏွင့္အညီ က်င္းပရန္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢေက်ာင္း သားမ်ားႏွင့္ ေမဂ်ာေပါင္းစုံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္၍ ေကာ္မ တီေလးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ေကာ္မရွင္မ်ားကုိ လႈံႈ႕ေဆာ္ ေရးေကာ္မတီ၊ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈထိန္းသိမ္းညိႇႏႈိင္း ေရးေကာ္မတီႏွင့္ မဲ႐ုံႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒စတုတၳႏွစ္ Mechanical ေက်ာင္းသား ကုိေဇလင္းက ေျပာသည္။

‘‘ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ေန႔ကပဲ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ စာရင္းေပးထား တဲ့သူေတြထဲက ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းခုနစ္ေယာက္ကုိ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စိစစ္ၿပီး ေတာ့ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳေပးၿပီး ပါၿပီ’’ ဟု ကုိခ်စ္၀င္းေမာင္က ေျပာသည္။

သမဂၢဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ေန ရာကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းႏွစ္ဦး၊ အတြင္းေရး မွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးေန ရာယွဥ္ၿပိဳင္သူသုံးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသ မီးေရးရာတာ၀န္ခံတစ္ေနရာယွဥ္ ၿပိဳင္သူႏွစ္ဦးရွိ၍ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းခုနစ္ဦးအနက္ ငါးဦးကုိ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေက်ာင္းမွာ လုိအပ္ခ်က္ ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိေနေသး တာေပါ့။ ေက်ာင္းသားအခ်င္း ခ်င္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးတာေတြမရိွ ဘူး။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာေဆြးေႏြး တာေတြ သိပ္ၿပီးေတာ့မရွိေသး ဘူး။ ဒါေတြက လုပ္ေဆာင္အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္’’ ဟု ဥကၠ႒ေနရာ အ ေရြးခံမည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစတုတၳႏွစ္ BE Civil ေက်ာင္းသားကုိရဲႏုိင္က ေျပာသည္။

‘‘ေက်ာင္းတိုင္း ေက်ာင္း တိုင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့အေျခအေနမွာ ဒီ နည္းပညာတကၠသုိလ္မွာက အ မ်ိဳးသမီးေတြဘက္က နည္းနည္း အားနည္းတဲ့အထဲမွာပါေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးေတြဦးေဆာင္ပါ၀င္ ႏုိင္ေအာင္ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔တန္း တူအခြင့္အေရးရွိတယ္ဆုိတာ ေတြကုိလည္း လုပ္ေဆာင္သြားခ်င္လုိ႔ အေရြးခ်ယ္ခံဖုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့တာပါ’’ ဟု အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံေနရာ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ တတိယႏွစ္ BE Electrical Power ေက်ာင္းသူမုိင္၀ါ၀ါကံက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရ သည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးတြင္ ပညာေရးတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ဘက္ စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ညီညီၫြတ္ ၫြတ္ႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းခုနစ္ဦးကဆုိသည္။

 မေကြး နည္းပညာတကၠ သုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိမဲဆြယ္ စည္း႐ုံးခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ႀကိဳ တင္မဲေပးႏုိင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ ျပန္သည္။