ဧရာဝတီတုိင္းတြင္ စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြက်ပ္ ၁၈ ဘီလီယံေက်ာ္ ေႂကြးက်န္ရွိေန

ဧရာဝတီတိုင္းရွိ ေတာင္သူတစ္သိန္းေက်ာ္ထံမွ စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၈ ဘီလီယံေက်ာ္ ေႂကြးက်န္ရွိေနေသး ေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တုိင္း မန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းမွာ ဇူလိုင္ ၆ ရက္အထိ တုိင္းအတြင္း ေကာက္ယူထား သည့္ ေႂကြးက်န္ရွိသူမ်ားစာရင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေႂကြးက်န္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ မိုးႏွင့္ ေဆာင္းရာသီေခ်း ေငြကစ၍ ၂၀၁၇ မိုးႏွင့္ေဆာင္း ရာသီအထိ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မ်ား ေခ်းထားမႈအေပၚ ေႂကြးက်န္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ မတုိင္မီ တြင္ ေတာင္သူမ်ားထံ ေႂကြးက်န္ မရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ား၌ ေဖာ္ ျပထားသည္။

‘‘ေႂကြးက်န္ေတြက ႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈအတြက္ အ ခက္အခဲျဖစ္တယ္။ ေႂကြးက်န္မ်ား ေနျခင္းက ေငြေၾကးတန္ဖိုးက် ဆင္းျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစတယ္’’ ဟု ဦးသန္းေဌးေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ဧရာဝတီတုိင္းတြင္ ၂၀၁၂ ၌ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမဆပ္ သည့္ ေတာင္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၆ တြင္ အေႂကြးမဆပ္သည့္ ေတာင္သူဦးေရ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိလာေၾကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယမန္ႏွစ္ မုိးရာသီစိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ေခ်းေငြအျဖစ္ တိုင္းအတြင္း မွ ေတာင္သူမ်ားထံ က်ပ္ ၃၂၂ ဘီလီယံေခ်းခဲ့ေသာ္လည္း ေခ်း ေငြ ျပန္ဆပ္သည္မွာ က်ပ္ ၂၄၆ ဘီလီယံသာရွိသျဖင့္ အစိုးရက ယခုႏွစ္ မုိးရာသီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္အ တြက္ ၂၀၃ ဘီလီယံသာေခ်းရန္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဦးသန္းေဌးေအာင္ က ေျပာသည္။

က်ိဳက္လတ္ေက်းရြာေန ေတာင္သူ ဦးေက်ာ္စြာက ‘‘လယ္သမားေတြက ေႂကြးေတြအမ်ားႀကီး ပတ္ေနတာပဲ။ လယ္တစ္ႏွစ္႐ံႈးရင္ သံုးႏွစ္လိုက္ဆပ္လို႔ အဆင္မေျပဘူး။ အတိုးေပၚ အတိုးဆင့္ေနတာရယ္၊ စပါးေဈးမခုိင္မာတာရယ္၊ ကုန္သည္ႀကီးေတြက စပါးေဈးကစားတာရယ္ေၾကာင့္ လယ္သမား အမ်ားစုက က်ပ္တည္းေနၾကတယ္။ ဆန္ ေကာင္းေရာင္းၿပီး ဆန္လတ္ႀကီး (ထက္ပိုင္းက်ိဳး) စားေနရတဲ့ လယ္သမား အမ်ားႀကီးပါ’’ဟု ေျပာသည္။

More in News Section