ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

n တကယ္ေတာ့ NCA ဆိုတာ မတူကဲြျပားတဲ့ အင္အားစုေတြအၾကား ရခဲလွတဲ့ ဆံုခ်က္တစ္ခု၊ မွ်ေျခတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု၊ ပဋိညာဥ္စာတမ္းတစ္ ရပ္အျဖစ္ တိုင္းသိ၊ ျပည္သိ၊ ႏိုင္ငံ တကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔အတူ ေပါက္ဖြားလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ရရိွလာဖို႔ သမၼတႀကီး ဦးသိန္း စိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ႏွစ္ရွည္လေပါင္းမ်ား ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းခဲ့ၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ အလံုးစံုၿပီးျပည့္ စံုၿပီ မဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ရန္ဘက္အ သြင္ေဆာင္၊ တိုက္ပဲြေတြေဖာ္ ေဆာင္ခဲ့ၾကသူေတြအၾကားမွာ အားလံုးသေဘာတူ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ရရိွေအာင္ အပင္ပန္းခံၿပီး စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္း နဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသူ အားလံုးကိုလည္း တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုရဲ႕ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း ကြၽန္မအေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

n ဒီေနရာမွာ အထူးအေလး ေပးၿပီး ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းၾကရာမွာ အေရးႀကီးဆံုး က ကြၽန္မတို႔အားလံုး ရပ္တန္႔မေနဘဲ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းေနဖို႔၊ ေျခတစ္လွမ္းနဲ႔တစ္လွမ္း အၾကား အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိန္ေခၚမႈအဖံုဖံု ဘယ္လိုပင္ႀကံဳေတြ႕ ရေစကာမူ စိတ္မပ်က္၊ အား မေလွ်ာ့ဘဲ ႐ုန္းထရွင္သန္ၿပီး ေရွ႕ကိုေလွ်ာက္လွမ္းေနဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာ ခရီးလမ္းေပၚမွာ ခိုင္မာတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ သႏၷိ႒ာန္နဲ႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

n အလားတူပဲ ႏိုုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပဲြ စားပဲြဝိုင္းေတြမွာ ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ ကဲြလဲြမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ပါဝင္တဲ့ေဆြးေႏြး ဖက္အစုအဖြဲ႕အသီးသီးအေနနဲ႔ ပိုမိုကဲြလဲြေစႏိုင္တာကို သတိထား ေရွာင္ရွားၿပီး ပိုမိုဆံုစည္း၊ ပိုမိုစု စည္းႏိုင္ေစမယ့္ အေျခအေနေတြ ကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ အားလံုးလက္ ခံႏိုင္တဲ့ အေျဖတစ္ခုကို ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးစားရွာေဖြေပးၾကဖို႔၊ အနာ ဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဘက္တစ္ဖက္ တည္း၊ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းရဲ႕ မူဝါဒေတြ၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြေပၚ မွာပဲ ဖက္တြယ္မထားဘဲ အားလံုး နဲ႔ညိႇႏႈိင္းၿပီး အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္းေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေတာ့ ကဲြလဲြမႈေတြကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ဖို႔ အေလးအနက္ထား တိုက္ တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။

n ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဖိအားေပး ၿပီး ရယူႏိုင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ နား လည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ တည္ ေဆာက္ၾကရတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အေမွာင္ထုကို အေမွာင္ထုနဲ႔ ၿဖိဳခြင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ အလင္းတန္း နဲ႔သာ ၿဖိဳခြင္းဖယ္ရွားႏိုင္တာျဖစ္ ပါတယ္။ NCA လက္မွတ္မထိုးရ ေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလင္းေရာင္ရေစမယ့္ျဖစ္စဥ္မွာ မပါဝင္ၾကေသးတဲ့ အင္အားစု ေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ကြၽန္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအေပၚ ေစတနာထား၊ သစၥာေစာင့္ၿပီး ပါဝင္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အစဥ္အၿမဲႀကိဳ ဆိုလ်က္ပါ။

n ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရးအေျခအေန ေတြအရ ကြၽန္မတို႔ႏိုုင္ငံအေနနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုသား တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုး စုစည္းညီၫြတ္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ၾကတယ္ဆို တာ ျပသႏိုင္ဖို႔ အထူးပဲအေရး ႀကီးေနပါၿပီ။ ဒါဟာ ပစၥဳပၸန္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္၊ သမိုင္းရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ ခ်က္ေတြလည္း ျဖစ္ေနပါၿပီ။

n ကြၽန္မတို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အတြက္ စစ္မက္ကင္းစင္ၿပီး ၿငိမ္း ခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔၊ ကြၽန္မတို႔ ေရွ႕ကေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြအားလံုးရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို တတ္ႏိုင္ သမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔၊ စစ္မက္ပဋိပကၡေတြၾကားမွာ နစ္မြန္း ေနခဲ့ရတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို လင္းလက္ေတာက္ပလာေစဖို႔ ကြၽန္မတို႔ မေလွ်ာ့တဲ့စိတ္အင္အား နဲ႔ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရၿပီး ေဝးကြာခဲ့ရတဲ့အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္မတို႔အား လံုး စည္းစည္းလံုးလံုးညီညီၫြတ္ ၫြတ္နဲ႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသြား ၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဟာ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားတယ္၊ ဘယ္သူေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအကိ်ဳးကို ကိုယ့္အကိ်ဳး၊ ကိုယ့္အစုအဖြဲ႕ အကိ်ဳးထက္ တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတာ ဒီ ၂၁ ပင္လံု ညီလာခံအစည္းအေဝးေတြ မွာ ေပၚလြင္လာမွာပါ။ ျပည္သူ ေတြက ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြက သိလာၾကမွာပါ။

n လက္ရိွ ၂၀၁၈ အတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ညီလာခံတစ္ႀကိမ္၊လာမယ့္ ၂၀၁၉ အတြင္း ေနာက္ထပ္ ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ေနာက္ထပ္ညီလာခံ သံုးႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ ဒီညီလာခံသံုးႀကိမ္မွာ အေရးႀကီးလွတဲ့ ဒီမို ကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြ အၿပီးအျပတ္ခ်မွတ္ၿပီး အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အ ေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္း ထားပါတယ္။