ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ေနရာအတြက္ ေလးဦး၀င္ၿပိဳင္

 ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသူ ပါတီကိုယ္စားျပဳ သံုးဦးႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦးရွိေၾကာင္း စစ္ေတြခ႐ိုင္ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားသည့္ ပါတီ မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ပါတီ (ANP) ႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (ALD) တို႔ျဖစ္ၿပီး တစ္သီးပုဂၢလ တစ္ဦးမွာ ေဒါက္ တာ ေအးေမာင္၏ သားျဖစ္သည္။‘‘လက္ရွိမွာေတာ့ ပါတီကိုယ္ စားျပဳ သံုးဦးနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ ဦးေပါ့။ တျခားပါတီေတြကေတာ့ အမည္စာရင္း မတင္သြင္းေသး ဘူး’’ဟု အထက္ပါတာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းစာရင္းမ်ားကို ဇူ လိုင္ ၂ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္အ တြင္း တင္သြင္းရန္ ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထား သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးဖိုးမင္းကြယ္လြန္သျဖင့္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း လစ္လပ္ခဲ့ၿပီး ဦးဖိုးမင္းသည္ ANP ပါတီကိုယ္စားျပဳအႏုိင္ရရွိသူ ျဖစ္သည္။