မိန္ဘလာေတာင္တြင္ ရတနာပစၥည္းမ်ား တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္း ရပ္ဆုိင္းထား

 မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴ ဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိန္ဘလာေတာင္ (ဂ်ပန္ေတာင္)တြင္ ရတနာပစၥည္း မ်ား တူးေဖာ္မႈကို ဇြန္လကုန္က စ၍ ရပ္ဆုိင္းၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအးဇံက ေျပာသည္။

မိန္ဘလာေတာင္အတြင္း ဂ်ပန္ေခတ္က စစ္က်န္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေရႊ၊ ေငြရတနာမ်ား တူးေဖာ္ ရွာေဖြရန္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ Ro-yal Eagle Myanmar Develop-ment Group ကုမၸဏီ တင္ျပခ်က္အရ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က ကနဦး စူးစမ္းေလ့လာခြင့္ေပးထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္သျဖင့္  လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘မိန္ဘလာေတာင္ ကိစၥက ကုမၸဏီတစ္ခုကို ကနဦးစူးစမ္း ေလ့လာခြင့္ေပးထားတယ္။ ကုမၸဏီကိစၥကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုက ကိုင္ တြယ္မွာလား၊ ျပည္နယ္က ကိုင္ တြယ္မွာလားဆုိၿပီး ျပည္ေထာင္စု ကို စာထုတ္ၿပီးတင္ျပတယ္။ မိန္ ဘလာေတာင္ကိစၥက ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာင္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သစ္ေတာနဲ႔ သယံဇာတက ကိုင္တြယ္ပါမယ္ ဆုိၿပီး ဇြန္လ တတိယပတ္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို အေၾကာင္းျပန္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိန္ဘလာ ေတာင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာသည္။

တူးေဖာ္ေနသည့္ ေျမမ်ားကို မူလအတုိင္း ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပး ရန္၊ တူးေဖာ္ေနသည့္ေနရာမ်ားရွိ အေဆာက္အအံုမ်ား ဖ်က္သိမ္း ေပးရန္ႏွင့္ ထပ္မံတူးေဖာ္မႈမျပဳ လုပ္ရန္ ကုမၸဏီကိုလည္း အ ေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ဂ်ပန္ေခတ္က ဂ်ပန္မ်ား စစ္ဆုတ္ခြာစဥ္ အဆိုပါေတာင္ တြင္ စစ္က်န္ပစၥည္း လက္နက္ မ်ားႏွင့္ ေရႊ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား မ်ား ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထိုေတာင္အတြင္း မည္သည့္ေနရာ ၌ရွိသည္ကို အတိအက် မည္သူမွ် မသိေၾကာင္း သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥကၠ႒ဦးမင္းမင္းလတ္က ဆုိသည္။