ႏုိင္ငံပုိင္စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ား ရွစ္ရက္အတြင္း ဓာတ္ဆီဂါလန္ ၂,၆၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ဟုဆုိ

 ႏုိင္ငံပိုင္စက္သုံးဆီအ ေရာင္းဆုိင္မ်ားက ရွစ္ရက္အတြင္း ျပည္တြင္းထုတ္ဓာတ္ဆီဂါလန္ ၂,၆၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ ႀကီးဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း စက္သုံးဆီေစ်း ႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကို ထိန္းညႇိႏုိင္ရန္ ဆိုကာ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ကစ၍ ႏုိင္ငံပိုင္စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္ ရွစ္ ဆုိင္က အမ်ားျပည္သူထံေရာင္းခ် ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ဓာတ္ဆီကို တစ္ဂါလန္လွ်င္ က်ပ္ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနကာ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီမွ ၀ယ္လိုအား အမ်ား ဆုံးရွိေနသည္ဟု အထက္ပါ အရာရွိက ဆုိသည္။

‘‘ေနျပည္ေတာ္ၿပီးရင္ မႏၲ ေလးတုိင္းေဒသႀကီးက ေရာင္း အားအေကာင္းဆုံးမွာ ရွိတယ္။ ဆုိင္ကယ္ေတြက ပိုၿပီး ၀ယ္ယူမႈမ်ားတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဇူလုိင္ ၈ ရက္အထိ ျပည္ တြင္းထုတ္ဓာတ္ဆီဂါလန္ ၂,၆၄၀ ေရာင္းခ်ထားႏုိင္ၿပီး ေနျပည္ ေတာ္ေကာင္စီက ဂါလန္ ၁,၄၀၀ ခန္႔၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးက ဂါလန္ ၉၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးက ဂါလန္ ၂၃၀ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္စက္သုံး ဆီအေရာင္းဆုိင္အျဖစ္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၌ သုံးဆုိင္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၌ ႏွစ္ဆုိင္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေတာင္ငူ (ဟင္းငုတ္ပင္)တြင္ တစ္ဆုိင္စီ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

အဆုိပါ အေရာင္းဆုိင္မ်ား သည္ ယခင္က ဌာနဆုိင္ရာ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး အမ်ားျပည္သူပါ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္းထုတ္ဓာတ္ဆီကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္း အင္၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဇြန္လက ျပည္တြင္းထုတ္ ဓာတ္ဆီဂါလန္ သုံးသန္းကိုလည္း  စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားသုိ႔  ခ်ေပးခဲ့ သည္။