စမတ္ဖုန္းေပၚမွ ဆည္ေရမ်က္ႏွာျပင္တိုင္းတာႏိုင္မည့္ ကိရိယာကို နည္းပညာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား တီထြင္

 မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ဆည္ေရေသာက္စနစ္မွတစ္ဆင့္ လယ္သမားမ်ားအား ေရေပးေဝ ရာတြင္ ေရမ်က္ႏွာျပင္အနိမ့္အ ျမင့္ကို စမတ္ဖုန္းေပၚက လွမ္း၍ တိုင္းတာႏိုင္မည့္ ကိရိယာကို နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ား စုေပါင္း၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Magma Science Electronics အဖြဲ႕က တီထြင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

‘‘ဆည္ေျမာင္းမွာ ဆည္က ေန ေရေပးလိုက္တယ္။ လယ္သ မားေတြက ေရမေရာက္ဘူးေျပာ တယ္။ အဲဒါကို သိရဖို႔အတြက္ လူကိုယ္တုိင္ေျပးၿပီး ၾကည့္ရ တယ္။ ဆည္က အရွည္ႀကီးျဖစ္ တဲ့အတြက္ သြားၾကည့္ရတာ မ လြယ္ဘူး။ အဲဒါကို ေျဖရွင္းခ်င္တဲ့ အတြက္ စၿပီးေတာ့ လုပ္ျဖစ္ခဲ့တာ ပါ။ နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ပိုၿပီး တိက်တဲ့ ရလဒ္ေတြကို လူမ ပင္ပန္းဘဲ ရေအာင္ လုပ္ခဲ့တာပါ’’ဟု Magma Science Electronicsအဖြဲ႕မွ ကိုမိုးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာ  သည္။

ေရမ်က္ႏွာျပင္အနိမ့္အျမင့္ ကို သိရွိလိုပါက စမတ္ဖုန္းေပၚမွ Code ျဖင့္ ပို႔ကာ အဆိုပါကိရိယာ ျဖင့္ တုိင္းတာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရ Level အေျခအေနကို လူကိုယ္ တုိင္ သြားစရာမလိုဘဲ သိႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဇလေဗဒဌာနခြဲႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရေသာက္စနစ္၏ မႏၲေလးတူးေျမာင္းမႀကီးတြင္ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္က လက္ေတြ႕စမ္း သပ္ခဲ့သည္။

‘‘အဲဒီကိရိယာေတြက ေရ မ်က္ႏွာျပင္အနိမ့္၊ အျမင့္ကို အလိုအေလ်ာက္တိုင္းပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့ ဖုန္းေတြထဲကို ပို႔တဲ့စနစ္က  တစ္နာရီ တစ္ခါ SMS လွမ္းပို႔ေပး ပါတယ္။ ခုခ်က္ခ်င္း ေရ Level ကို သိခ်င္ရင္ အဲဒီစက္ကို Code တစ္ ခုလွမ္းပို႔လိုက္တာနဲ႔ လက္ခံအေန နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဖုန္းကို ျပန္ ပို႔ေပးပါတယ္။ အရမ္းအေရးႀကီး တဲ့အခါမ်ိဳး မုန္တုိင္းတိုက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္မွ အဆင္ေျပေျပ နဲ႔ သံုးႏုိင္ေအာင္ လုပ္ထားပါ တယ္’’ ဟု လက္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဇလ ေဗဒဌာနခြဲ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေဇာ္ ေဇာ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မီးမရႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား၌ပါ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အဆိုပါကိရိယာကို ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ဆာဗာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အဆင့္အထိ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာသည္။

Magma Science Electro-nics အဖြဲ႕ကို မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားငါးဦးပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားၿပီးေရမ်က္ႏွာျပင္ အနိမ့္၊ အျမင့္ တိုင္းတာသည့္ကိရိယာကို တီထြင္သည့္အခ်ိန္ တစ္လခြဲခန္႔ၾကာေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာသည္။

More in News Section