မြန္ျပည္နယ္ရွိ ခေနာက္စိမ္း စက္႐ုံမ်ားမွ အနံ႔ဆိုးထြက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကား

 မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္ လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္ရွိ ခေနာက္စိမ္း စက္႐ုံမ်ားမွ အနံ႔ဆိုးထြက္ရွိမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ က ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္း ၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

အထက္ပါၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာမႈမရွိလွ်င္ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ကျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဒုတိယတစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ဆိုသည္။

‘‘ဒီစက္႐ုံေတြက ထြက္လာ တဲ့ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဦးစီးဌာနက ေလထုညစ္ညမ္း မႈထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ စက္ကိရိယာျပန္ လည္တပ္ဆင္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားထား တယ္။ ေလထု၊ ေရထုညစ္ညမ္း မႈမျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ EMP ေရးဆြဲ ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံ ရွင္း လင္းတင္ျပေပးဖို႔လည္း ၫႊန္ၾကား ထားတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ မင္း ၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္ရွိ ခ ေနာက္စိမ္းစက္႐ုံမ်ားအနက္ အ ေရွ႕ေျမာက္ဆင္ျဖဴေတာ္ ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံကို ၂၀၁၇ ေအာက္တို ဘာ ၂ ရက္ႏွင့္ ျမန္မာရွင္းရွင္း ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံကို ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က စမ္းသပ္လည္ပတ္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး စမ္းသပ္လည္ပတ္စဥ္ အနံ႔ဆိုးမ်ားထြက္ေနေၾကာင္း စက္႐ုံ၀န္းက်င္ေန ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ စမ္းသပ္လည္ပတ္ ခြင့္ေပးထားသည့္ ခေနာက္စိမ္း စက္႐ုံ ႏွစ္႐ုံကို ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနက အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး စက္႐ုံမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ အခိုးအေငြ႕ေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအေျခအေနကို ဌာနပိုင္စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ဧၿပီ က စစ္ေဆးခဲ့သည္။

အဆိုပါစစ္ေဆးခ်က္တြင္ စက္႐ုံ ႏွစ္႐ုံသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ေလထုအမႈန္အမႊားမ်ားကို အဆင့္ျမင့္နည္း ပညာျဖင့္ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ တတိယ အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ ေဒသခံတို႔ကို ပြင့္လင္းစြာခ်ျပရန္ႏွင့္ EIA, SIA, EMP စီမံခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျပည္နယ္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တည္းက ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္၌ ခေနာက္စိမ္းသတၱဳသန္႔စင္စက္႐ုံ ေျခာက္႐ုံက စက္႐ုံလည္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားရွိႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေရေပး ေ၀ေရးစီမံကိန္းကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည္ဆိုကာ စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီတို႔ တင္ျပမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၄ တြင္ ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံကို တားျမစ္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္ က စက္႐ုံႏွင့္ စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီတို႔ ညႇိႏိႈင္းမႈ ေၾကာင့္ စက္႐ုံတစ္ခုကို စမ္းသပ္ လည္ပတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ အဆိုပါ စက္႐ုံလည္ပတ္စဥ္ စက္႐ုံ၀န္းက်င္ရွိ လူအခ်ဳိ႕ မူးေမ့လဲသျဖင့္ ထိုအခ်ိန္ကစၿပီး ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံအားလံုးကို ျပည္နယ္အစိုးရက ရပ္နားေစခဲ့သည္။

More in News Section