ေက်ာက္စာတိုင္မ်ားက ေျပာေသာ အေသာကမင္းတရားႀကီးအေၾကာင္း ေအာင္ျမင့္စိန္ (ထား၀ယ္)

ရာဇ၀င္တြင္ ဗုဒၶသာသနာျပဳမင္းဟု ထင္ရွား ေသာ အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ အေၾကာင္းျဖစ္ သည္။ အိႏၵိယျပည္ႀကီး၏ ဧကရာဇ္ဘုရင္အေသာက မင္းႀကီးသည္ ဘီစီ ၂၆၉ တြင္ နန္းတက္လာၿပီး စစ္ပြဲ မ်ားစြာကို ေအာင္ျမင္စြာတိုက္ခုိက္ကာ အင္ပါယာ ႀကီး တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကနဦးတြင္ စစ္ဘုရင္တစ္ ပါးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ ကလိဂၤတိုင္းကုိ စစ္ပဲြဆင္ႏႊဲရာတြင္ လူတစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆုံးၿပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေသြးထြက္သံယုိျမင္ကြင္းမ်ားေတြ႕ ၿပီးေနာက္ သတိသံေ၀ဂရကာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရာဇ၀င္၌ ကမၸည္းေရးထုိးႏုိင္ခဲ့သည္။


ယခုစာအုပ္သည္ ထုိအေသာကမင္းတရားႀကီး ၏ အေၾကာင္းကုိ ၎ေရးထုိးခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာတိုင္ မ်ားအား အေထာက္အထားျပဳမွီျငမ္းကာ ေရးသား ေသာ အတၳဳပၸတၱိျဖစ္သည္။ မူရင္းစာေရးဆရာ Vincent.A.Smith သည္ ယခုစာအုပ္ကုိေရးရာ၌ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာက္စာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ အားျပဳထား႐ုံမက ၎၏ ဆက္စပ္ေတြးေတာခ်က္မ်ားကုိ လည္း အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ထည့္သြင္းေရးသားထားရာ အေသာကႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္သစ္ေပးႏုိင္ ေသာ စာအုပ္လည္းျဖစ္ေပသည္။ စာအုပ္တြင္ အေသာကမတိုင္မီက ေမာရိယအင္ပါယာ၊ နန္းတက္စႏွစ္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္လာပုံ၊ အျခားအယူ၀ါဒမ်ားအေပၚ သည္းခံခြင့္ျပဳျခင္း၊ အေသာက၏ ပုိင္နက္မ်ား၊ ေက်ာက္စာတိုင္မ်ား၊ သီဟုိဠ္ရာဇ၀င္လာတတိယသဂၤါယနာတင္ပြဲ၊ အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ ေနာက္ဆုံးေန႔မ်ား စသည္ျဖင့္ အခန္းမ်ားခြဲကာ ေရးထားသည္။

အေသာကေက်ာက္စာတိုင္ပါ စာတစ္ခုႏွင့္ပတ္ သက္၍ ‘ဘီစီ ၂၄၃ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒစည္း ကမ္းအရ တိရစၧာန္မ်ားအားသတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ညႇဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ကုိ အင္ပါယာတစ္ခုလုံးတြင္မလုပ္ ေဆာင္ၾကရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ လုံး၀သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားေသာ သတၱ၀ါမ်ား၏ စာ ရင္းဇယားအရွည္ႀကီးကုိ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး သတ္ျဖတ္ ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ သတၱ၀ါမ်ားကုိလည္း အကန္႔အ သတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားကာ တိရစၧာန္မ်ားအား ညႇဥ္း ပန္းရာေရာက္ေသာ အျပဳအမူအားလုံးကုိ ကန္႔သတ္ ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ တားျမစ္ျခင္းေသာ္လည္း ေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ျမင္း၊ ဆိတ္၊ ၀က္ စေသာ သတၱ၀ါမ်ားအား သင္းကြပ္ျခင္းကုိ မေကာင္း ေသာအလုပ္ဟု ယူဆေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ေဆာင္ မႈမ်ိဳးကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရက္ေပါင္း ၉၀ ခန္႔မွ်ရွိေသာ အခါႀကီး၊ ရက္ႀကီးမ်ားတြင္ မလုပ္ေဆာင္ေစရန္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ျမင္းတို႔အား သံပူကပ္၍ တံဆိပ္႐ုိက္ျခင္းအလုပ္ကုိလည္း ၎အ ထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္းကန္႔သတ္ပါသည္။ တံငါသည္ မ်ားအားလည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅၆ ရက္မွ် ငါးမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမလုပ္ရန္ တားျမစ္ ထားပါသည္။ ရႊင္ျမဴးစရာပြဲလမ္းမ်ားတြင္လည္း တိရစၧာန္မ်ားအား ထိခုိက္အနာတရ ျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္’ ဟူ၍ ဖတ္ရပါမည္။ ယခုစာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာ သာျပန္ဆုိသူ ေအာင္ျမင့္စိန္(ထား၀ယ္)က......

‘ယခု ကြၽန္ေတာ္ဘာသာျပန္ဆုိေရးသားေသာ စာအုပ္ငယ္မွာ သမုိင္းကို အဓိကထား၍ ေရးသား ေသာစာအုပ္သာျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သီဟုိဠ္ရာဇ ၀င္ႏွင့္အိႏၵိယရာဇ၀င္တို႔တြင္ပါရွိေသာ အေသာက၏ ရာဇ၀င္ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ မခ်န္လွပ္ထားပါ။ စာဖတ္ သူမ်ား တစ္နည္းတစ္ဖုံ ဗဟုသုတရေစရန္ မူရင္းစာ အုပ္တြင္ ေရးသားထားသည့္အတိုင္း တိက်စြာ ဘာ သာျပန္ေပးထားပါသည္။ မူရင္းစာေရးဆရာ၏ အိႏၵိ ယမွ အမည္မ်ား (ပါဠိအမည္မ်ား)မွာ အဂၤလိပ္အသံ ထြက္ႏွင့္ အီတလီအသံထြက္မ်ားျဖစ္ေနပါသျဖင့္ ျမန္ မာ ပါဠိအမည္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကြၽန္ေတာ့္ တြင္ ပါဠိဘာသာမကြၽမ္းက်င္သျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား စြာႀကံဳခဲ့ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ မွာ အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ မည္မွ် လုံ႔လ၀ီရိယ စိုက္ထုတ္ခဲ့ရ ေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏ သာသနာအေပၚထားရွိေသာ စိတ္ ဓာတ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေႏွာင္းေခတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားအတြက္ အလြန္ေက်းဇူးႀကီးမားေၾကာင္း သိေစ လုိေသာ ဆႏၵပင္ျဖစ္သည္’ဟု အမွာတြင္ ေရးထား သည္။ ယခုစာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ားစာေပက တန္ဖုိး ၂,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိၿပီး ဖုန္း ၀၉-၂၅၄၀၁၀၂၄၅ သုိ႔ ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါသည္။