ေဒတာအကန္႔အသတ္မရွိ အိမ္သုံးအင္တာနက္ စနစ္ကုိ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္အသုံးျပဳႏုိင္

ေဒတာအကန္႔အသတ္မရွိ အသုံးျပဳႏုိုင္မည့္ အိမ္သုံးအင္တာနက္စနစ္ FTTH ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုတြင္ စတင္အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) က ထုတ္ျပန္သည္။

FTTH ၀န္ေဆာင္မႈကို ပန္း ဘဲတန္း၊ လမ္းမေတာ္၊ ေက်ာက္ တံတား၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ပုဇြန္ ေတာင္၊ လသာ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ မဂၤ လာေတာင္ၫြန္႔၊ ေက်ာက္ေျမာင္း ႏွင့္ ယုဇနပလာဇာအနီးတို႔တြင္ စတင္အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

‘‘အကန္႔အသတ္မရွိ ေဒါင္း လုတ္ရယူဖုိ႔အတြက္ ႐ုိးရွင္းတဲ့ လ စဥ္ေပးစနစ္ကို အေျခခံထားတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို သုံးစဲြသူေတြ ကို မိတ္ဆက္ေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု MPT ၏ စီးပြားေရးဌာန အရာရွိခ်ဳပ္ Reizo Umeda က ေျပာသည္။

MPT ၏ FTTH ၀န္ေဆာင္ မႈသည္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၃၉,၀၀၀

က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သုံးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ ဗီဒီယို၊ ဂိမ္း၊ ဆုိရွယ္မီဒီယာ၊ သီခ်င္း၊ ကုန္ပစၥည္းေရာင္း ၀ယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အြန္လုိင္းအေျချပဳ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံး ကို အကန္႔သတ္မရွိ အသုံးျပဳႏုိင္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

FTTH ၀န္ေဆာင္မႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ မႏၲေလးႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ တုိးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း MPT ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။