မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အိုင္တီႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဳတာ တကၠသုိလ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ IT Camp ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု (ဓာတ္ပံု - UCSY IT-Camp)

မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အိုင္တီႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ အိုင္တီကမ့္ကို ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္အတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္း ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဥကၠ႒ ဦးဥကၠာ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘အိုင္တီကမ့္ကို မိတၳီလာ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာပဲ လုပ္ မွာပါ။ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ အ ေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အ ေၾကာင္းအရာေပါင္းစံုကို ေက်ာင္း သားေတြ ေလ့လာႏုိင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုစံမ်ိဳးျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးဥကၠာေက်ာ္က ေျပာသည္။

အိုင္တီကမ့္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဘားကမ့္နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲကဲ့သို႔ က႑ေပါင္းစံုမွ အေၾကာင္းအရာ ေပါင္းစံုကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာႏုိင္ရန္ အိုင္တီႏွင့္ နည္းပညာက႑ သီးသန္႔ကို ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးျဖစ္သည္။

‘‘ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနနဲ႔ အသင္းကေန ႀကီးၾကပ္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ ေပးမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ ေက်ာင္းကေနပဲ ကိုယ္တုိင္ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးဥကၠာေက်ာ္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို အုိင္ တီႏွင့္ နည္းပညာနယ္ပယ္မွ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူ အုိင္တီကမ့္ ေဆြး ေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ က မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။