ကယားျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားအပန္းေျဖစခန္းႏွစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟုဆို

ထီးပ႐ူႏူဂူသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာၾကသူမ်ား ဓာတ္ပုံ- 9Generation Force

ကယားျပည္နယ္၌ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ပထမဆံုးေသာ ခရီးသြားအပန္းေျဖစခန္း စီမံကိန္းႏွစ္ခုကို ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (လြိဳင္ေကာ္)႐ံုးခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္က ေျပာသည္။


ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေခ်ာင္းႏွစ္ခု ေပါင္းဆံုရာေနရာတြင္ ကႏူးကယက္ေလွမ်ားျဖင့္ အပန္းေျဖစခန္းပံုစံ ဖန္တီးကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီတစ္ခုက တင္ျပထားၿပီးေခ်ာင္းအတြင္းႏွင့္ ေဘးႏွစ္ဖက္ရွိ ေျမေနရာတြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပကာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေနသည္။

‘‘ေခ်ာင္းအတြင္းမွာ လုပ္ တယ္ဆိုေပမယ့္ ေဘးမွာက သစ္ ေတာေျမေနရာေတြလည္း ပါ သလို အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေျမေနရာ ေတြလည္းပါတဲ့အတြက္ ကြင္း ဆင္းေနတုန္း ရွိေသးတယ္။ လို အပ္တဲ့ တင္ျပမႈေတြနဲ႔ ေလ့လာမႈ ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္ က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထီးပ႐ူႏူသဘာဝလိုဏ္ဂူကို အေျချပဳကာ သဘာဝခရီးသြားႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္း၊ ဆင္ျဖဴေတာင္ေပၚတြင္ သဘာဝခရီးသြားႏွင့္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းၾကည့္စခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ကုမၸဏီတစ္ခုက တင္ျပထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

 ‘‘စီမံကိန္း ႏွစ္ခုစလံုးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳ ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ ကုမၸဏီေတြက ကြင္း ဆင္းေလ့လာမႈေတြနဲ႔ အႀကိဳေလ့ လာဆန္းစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္သို႔ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီမွ ေမလကုန္အထိ ငါး လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား ၂,၇၄၆ ဦး ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ အလားတူကာလက ၅,၉၄၄ ဦး ဝင္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ တိုးလာေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (လြိဳင္ေကာ္)႐ံုးခြဲ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။